dinsdag 20 november 2012

Vooroordelen

Dertien jaar geleden was het voor 'iedereen' al snel duidelijk: Marianne Vaatstra was vermoord door een man uit het asielzoekerscentrum. Er was zelfs iemand die met stelligheid beweerde dat westerse mensen niet op die manier iemand zouden vermoorden. Intussen weten we dat de 'vermoedelijke' dader een Fries is. De man is ook een trouw kerklid. Dat is een goede eigenschap om vooroordelen op los te laten: Ze zitten elke zondag vooraan in de kerk, maar houd ze in de gaten.

Het is lang geleden dat ik een gewone kerkdienst heb bijgewoond. Maar tot mijn twintigste woonde ik per zondag twee kerkdiensten bij. Ook toen al hoorde je vaak die opmerking over mensen die vooraan in de kerk zaten en ook toen al viel het me altijd op dat de voorste rijen in een kerk meestal onbezet waren.

=========================

Ik heb 36 dagen niet gerookt. (Wordt vervolgd.)

=========================
x