zondag 11 september 2011

Les

Om een uur of één 's middags was ik een dutje gaan doen. Rond vier uur werd ik wakker. Ik ging mijn e-mail checken. Er was een e-mail bij van iemand die een datum voorstelde voor een afspraak. De laatste zin was wat merkwaardig: "Als dan tenminste de derde wereldoorlog niet is uitgebroken." Ik begreep het grapje niet. Ik vermoedde dat er iets bijzonders gebeurd was en zette de tv aan om even naar teletekst te kijken.

Dat is vandaag precies tien jaar geleden: de dag die wij 11/9 zouden noemen, maar die de Amerikanen 9/11 noemen. Ik zag de inmiddels overbekende beelden van de vliegtuigen die zich in de Twin Towers boorden. Later zag ik George W. Bush, die zei dat het een aanval was op de democratische/Westerse waarden. Ik weet ook nog wat ik toen meteen dacht: Nee, George, dit is een aanval op de natie die denkt dat zij wel even bepaalt hoe de rest van de wereld moet denken en handelen, namelijk net zo als de Amerikanen. Daarna kwamen nog die aanslagen op de metro's van Madrid en London. Spanje en Engeland hebben op wereldschaal beduidend minder in de melk te brokkelen dan de VS, maar het zijn wel trouwe bondgenoten en ze hebben wel iets gemeen: het waren ooit grote koloniale mogendheiden, die in grote delen van de wereld uitmaakten hoe de autochtone bevolking moest denken en handelen. Toevallig kwam dat de welvaart van de kolonisator zeer ten goede. Ik wijs ook nog even op het 'Cultuurstelsel' dat wij in 'ons Indië' hanteerden.

De aanval op de Twin Towers had onmiskenbaar ook een islamitische component, in die zin dat de plegers zeer radicale moslims waren. Maar ze behoorden tot een zeer kleine minderheid van de moslimwereld. Bijna drie jaar geleden schreef ik hier "dat uit Amerikaans onderzoek was gebleken, dat in een aantal overwegend islamitische landen de overtuiging dat zelfmoordaanslagen en ander geweld gerechtvaardigd zijn ter verdediging van de islam, duidelijk afneemt. Ook het vertrouwen in Osama bin Laden is afgenomen."

Eeuwenlang hebben 'wij', het Westen, hele werelddelen bezet en leeggezogen, de bevolking onderdrukt (en van tijd tot tijd uitgemoord). Via IMF, Wereldbank en Wereldhandelsorganisatie zijn we daar nog steeds druk mee bezig en dat noemen we vrije markteconomie. Maar 'onze' macht is aan het afbrokkelen. Net als ieder weldenkend mens betreur ik in hoge mate dat dit van tijd tot tijd met grof geweld gebeurt. Maar we krijgen gewoon een koekje van eigen deeg. 'Ze' hoeven het niet langer meer te pikken en ze doen het ook steeds minder. De landen in Zuid-Amerika, in het Midden-Oosten, in Azië, in Afrika, zijn nooit een bedreiging voor ons geweest. Het was precies andersom en is dat op veel plaatsen nog steeds.

Ik ben er helemaal voor conflicten in vreedzaam overleg op te lossen en bij te leggen. Maar het zijn de sterksten  die de eerste concessies moeten doen. Als we onze macht willen behouden, moeten we niet verrast zijn als de zwakkeren naar noodoplossingen grijpen. Dat is les die we uit 9/11 moeten trekken.
x