donderdag 22 maart 2012

Toezicht

De overheid moet niet alles (willen) doen. Dat leidt maar tot bureaucratie. Dus we hebben de afgelopen jaren een soort wildgroei gezien van allerlei toezichthouders, zoals de Nma (Nederlandse Mededingingsautoriteit) en de AFM (Autoriteit Financiële Markten. De Opta houdt in de gaten of we niet teveel betalen voor onze telecommunicatie. Gaat alles hier nu een stuk beter? Ik twijfel daar enigszins aan. Zeker nu ik in Trouw lees dat er ook zoiets is als een CFV, het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Dat houdt toezicht op de financiële handel en wandel van de woningbouwcorporaties. Tenminste, dat had ze moeten doen. Maar zoals bekend is er al weer een kudde kalveren verdronken en nu gaan ze dan weer de putten dempen. Falen wil CFV-directeur Van der Moolen het niet noemen. "Misschien een beetje naïef. Met de wijsheid achteraf hadden we er scherper naar moeten kijken."

Ik ben zo vrij te zeggen dat Van der Moolen wel degelijk gefaald heeft. Hij heeft namelijk niet gedaan waarvoor hij was ingehuurd. De overheid die hem heeft benoemd heeft net zo hard gefaald. Die had de inmiddels ontslagen directeur van Vestia op die plek moeten zetten. Die wist namelijk precies hoe je toezichthouders om de tuin moest leiden. Die had de benodigde wijsheid (slimheid, kun je beter zeggen) al vooraf in huis. We hebben daar een mooi gezegde voor: Met boeven vang je boeven.
x