zaterdag 30 juli 2011

Karikatuur

Links- en rechts-extremisten hebben inderdaad nauwelijks een stem in het publieke debat. Hun commentaren worden veelal geweigerd door opinieredacties en moderatoren van discussiefora op krantensites. Dat las ik in een artikel op nrc.nl. De schrijver, Steven de Jong, vindt dat Anders Breivik (zijn geweldseruptie maakt het moeilijk hem nog serieus te nemen) een punt heeft als hij in zijn manifest schrijft dat journalisten een “functionerend democratisch systeem” onmogelijk maakten. Breivik citeert Esten O. Sæther, online uitgever van de krant Dagbladet: "Het is geen mensenrecht om gehoord te worden".

Er is al ontzettend veel geschreven over Breivik, zijn motieven, zijn achtergrond en noem maar op. In een eerder artikel citeert De Jong de historicus en freelance journalist Bart Jan Spruyt: "Breivik is de duivelse karikatuur van een goede en juiste visie", schrijft de voormalig medestander van PVV-leider Geert Wilders in Binnenlands Bestuur.

Als het goed begrijp moeten dus de media - de dagbladen, de achtergrondprogramma's op radio en tv - meer extremisten, van links en rechts, aan het woord laten. Als ik mij goed herinner zijn rechts-extremisten ruimschoots aan het woord geweest in het Duitsland van Hitler, het Spanje van Franco, het Argentinië van Videla. De links-extremisten kwamen aan hun trekken in het Rusland van Stalin, het Cambodja van Pol Pot, het Noord-Korea van Kim Jong-il. Zullen we weer eens een paar Holocaustontkenners ruimschoots aan het woord laten? Wordt het geen tijd voor een diepte-interview met Aleksandr Loekasjenko, president van  van Wit-Rusland, de 'laatste dictatuur van Europa'?

Spruyt vindt dat Breivik een "goede en juiste" visie uitdraagt in zijn manifest '2083'. Spruyt was te zien en horen in 'Nieuwsuur'. Hij wordt ruimschoots aan het woord gelaten en is dus geen extremist. Net als Geert Wilders verafschuwt hij de daden van Anders Breivik, maar in Binnenlands Bestuur schrijft hij: "Thee drinken helpt niet, en debatteren vanuit de hoopvolle gedachte dat de islam uiteindelijk wel inpasbaar zal blijken, is naïef." Moslims hebben, volgens Spruyt "een waardenpatroon dat haaks staat op de waarden van onze Grondwet." In Wikipedia staat: "Hij was lid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, maar is overgestapt naar de Hersteld Hervormde Kerk." Er zijn mensen in Nederland die vinden dat althans delen van het gedachtegoed van de Hersteld Hervormde Kerk haaks staan op de waarden van onze Grondwet. In zijn column in Elsevier schreef Spruyt: "Loyaliteit aan Israël is een morele plicht voor ieder mens die in de westerse beschavingstraditie is opgevoed." Ben ik deloyaal als ik af en toe wat kritiek op Israël heb?

Spruyt is, impliciet, van mening dat de islam niet inpasbaar is in onze samenleving. Dat mag hij vinden, dat mag hij uitdragen in respectabele media als Elsevier, Binnenlands Bestuur en Nieuwsuur. Steven de Jong vindt dat de extremistische volgelingen van Spruyt niet doodgezwegen mogen worden in 'het publieke debat'. Laat ze hun haat spuwen in onze kwaliteitskranten, in Nieuwsuur, in Binnenhof, in Uitgesproken EO, VARA of WNL en Hart van Nederland. En dan maar wachten op die ene 'Breivik', die de daad bij het woord voegt.
x