dinsdag 14 februari 2017

POSITIEF

Je hoort tijdens de verkiezings(s)t(r)ijd ook wel eens positieve berichten. Een heel mooi bericht vind ik dat dat 'premiersdebat' van RTL niet doorgaat. Die debatten tussen lijsttrekkers hebben niets te maken met wat gemakshalve 'de inhoud' genoemd wordt. Het gaat puur om het 'image' van de lijsttrekkers, resp. van hun partij. Dat 'image' is na de verkiezingen nauwelijks waar te maken.

Zwevende kiezers zullen het misschien jammer vinden dat het debat niet doorgaat. Nu ze tijd overhouden kunnen ze die besteden aan het doorlezen van verkiezingsprogramma's (de meeste zijn wel te vinden op het Internet), die een realistischer beeld geven van de plannen van de partijen, dan alle 'hapklare brokken' die tijdens de debatten gepresenteerd worden.

Er zullen, helaas, toch wel wat debatten op tv te zien zijn.