woensdag 20 april 2011

Fouilleren

Vanmiddag wordt in Alphen aan den Rijn een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de schietpartij gehouden, meldt Trouw. Voor nabestaanden van dodelijke slachtoffers en voor familie en vrienden van gewonden en voor mensen die de schietpartij van dichtbij hebben meegemaakt zal dat een goede stap in het verwerkingsproces kunnen zijn. Er zullen ook mensen heen gaan die op die manier blijk willen geven van medeleven. Prima! En er zullen mensen heen gaan puur uit nieuwsgierigheid, een soort ramptoerisme achteraf. Die kunnen ook nog even het winkelcentrum 'meenemen'.

Kennelijk rekenen de burgemeester en de politie ook nog op een ander soort bezoekers van de herdenkingsbijeenkomst: De politie fouilleert woensdagmiddag preventief in het centrum van Alphen aan den Rijn. (Onderstreping toegevoegd.) Bij fouilleren zoek je naar voorwerpen waarmee letsel toegebracht of onrust teweeggebracht kan worden. Gaan burgemeester en politie nu alleen uit van de gedachte 'Je weet maar nooit' of hebben ze gegronde redenen om aan te nemen dat zich onder de 'belangstellenden' personen zullen bevinden die met geen ander doel komen dan, op zijn minst, onrust veroorzaken?

We hebben vorig jaar op 4 mei kunnen constateren dat zelfs een onschuldige verwarde zwerver met een enkele woeste kreet onrust kan veroorzaken. Iedere maatschappij heeft een aantal personen die elke gelegenheid te baat zullen nemen om de schijnwerpers op zichzelf te richten. Dat gebeurt maar weinig en het zij zo. Erger is dat 'wij' intussen zo opgefokt zijn dat we bij iedere bijeenkomst van maar enig belang denken, door overheidsmaatregelen bijna worden gedwongen te denken, aan wat een gestoord persoon mogelijk zou kunnen doen.
x