dinsdag 4 december 2012

Afschaffen

Het hele Sinterklaasfeest zegt me al jaren niets meer. In mijn jeugd vond ik het leuk, omdat ik dan weer een boek kreeg. Later vierden we het nog wel eens met een stel vrienden. Het ging daarbij niet om de cadeaus, maar om de creativiteit bij het bedenken en maken van surprises en gedichten.

Ik heb me ook nooit bezig gehouden met de vraag of Zwarte Piet nu 'goed' of 'fout' is. Ik dacht dat we die discussie zo langzamerhand wel achter de rug hadden, maar nee: Het Parool berichtte dat de GroenLinkse Amsterdamse wethouder Andrée van Es de discussie weer eens moest aanzwengelen. Ook John Helsloot, onderzoeker van het Meertens Instituut doet een duit in het zakje: 'Zwarte Piet is in essentie een racistisch fenomeen,' zegt de onderzoeker vandaag in een interview met deze krant. 'Het verschijnsel staat in de traditie van een oude opvatting dat een dienende rol donkergekleurde mensen nu eenmaal het beste past.' Hoeveel kleine, blanke Nederlandse kinderen zien die Piet eigenlijk als een bediende van die rare man in die rode jas? Wat voor vieze oude man verschuilt zich achter die baard? Is het wel vertrouwd bij die oude man op schoot te gaan zitten? Over een paar dagen komt zijn Amerikaanse maatje de Kerstman ook weer opdagen. Die vetzak vind ik eigenlijk nog een stukje enger, want er zijn geen Pieten in de buurt om hem zo nodig in toom te houden. Als we toch wat moeten afschaffen, zou ik het wel weten.


=========================
Ik heb 50 dagen niet gerookt. (Wordt vervolgd.)
=========================
x