maandag 8 juni 2020

SCHOENMAKER

Marcel Levi is ceo van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC. Ergens bij Google zag ik dat hij een 'topdokter' wordt genoemd. Met klachten over je gezondheid zou je dus goed terecht kunnen bij Marcel.

Marcel schreef een artikel in Het Parool. Over Covid-19 zeker? Nee, de kop boven het artikel luidde:

President Trump is niet langer de leider van de vrije wereld

Heeft Marcel vernomen dat Trump een ziekte onder de leden heeft die hem verhindert nog langer de leider van de vrije wereld te zijn? Nee  hoor, het is een artikel over de rol van de VS en de president in de wereld.

Het gaat mij deze keer niet om de inhoud van het artikel. Waarom, vraag ik me af, laat je een arts zijn mening geven over geopolitieke zaken? Je vraagt Sigrid Kaag toch ook niet hoe je het beste corona kunt behandelen? Je ziet wel vaker dat mensen denken: als zhij daar zoveel van weet, zal zhij ook wel van andere dingen veel weten. Dat is natuurlijk niet uitgesloten, maar zeker is het ook niet.

Ik herinner me nog dat in de jaren '70-'90 van de vorige eeuw Bob Smalhout een vermaard anesthesist was. Hij was ook hoogleraar anesthesiologie. Na zijn medische carrière werd Smalhout columnist bij De Telegraaf. Hij was ook een graag gehoorde spreker op symposia en congressen van allerlei aard. Dat vond ik toen al vreemd.

Schoenmaker houd je bij je leest.