donderdag 13 oktober 2016

HYPE

Van oudsher zijn wij, dacht ik, een melkdrinkend volkje. Jarenlang is ons verteld dat we veel melk moesten drinken, dat was gezond. Maar wat lees ik nu op de website van local2local? Die melk barst van de vrije radicalen en 'kwade' moleculen. Dat is namelijk A1-melk, die je overal kunt krijgen. Maar er blijkt ook A2-melk te zijn.

In Nederland drinken we vooral A1 melk en die melksoort is veel minder gezond (dan die A2-melk). Met die A1-melk heb je veel meer kans op hartkwalen en diabetes, althans volgens een Nieuw-Zeelandse producent van A2-melk. Volgens de Nieuw-Zeelandse voedsel- en warenautoriteit kletsen ze uit hun nek. Het verschil tussen A1 en A2 heeft te maken met de genen van de diverse koeienrassen, die de melk leveren.

Het is, geloof ik, nog niet zo ver, maar neem van mij aan dat binnenkort A2-melk een hype wordt. Er zjn genoeg gezondheidsfreaks in dit land die graag willen geloven dat A2-melk stukken beter is dan A1-melk en daar dus graag veel meer voor willen betalen. Goed voor boeren die het toch al moeilijk hebben door het afschaffen van het melkquotum. Let dus op als je weer bij het mlelkschap in de supermarkt staat. Misschien heeft een regionale veehouder de supermarkt zo ver gekregen zijn A2-melk nast de melk van Campina te zetten.