zondag 25 december 2011

Van deze kerstdagen zou ik maar eens grondig genieten, want het zijn wel de laatste die je meemaakt. Volgend jaar immers, op 21 december, komt er een einde aan de wereld en het leven zoals wij die kennen. Hoe ik dat weet? De Maya's hadden een kalender en die houdt op op 21 december 2012. De Maya's hebben er niet bij verteld wat er dan gaat gebeuren, maar ze wisten kennelijk genoeg om verder geen moeite te doen voor het uitbreiden van die kalender. Het schijnt dat op die datum de god Bolon Yokte' K'uh naar de aarde komt.

De Hopi, zeg maar de spirituelen onder de Noord-Amerikaanse indianen, geloven dat er cycli van de mineralen en de planten waren. Die en de cyclus van de dieren zijn inmiddels aan hun eind gekomen. Volgend jaar begint de cyclus van de mens. We weten inmiddels welke puinhoop de mens van het leven en van de wereld kan maken.

De onderlinge stand van zon, aarde en maan op 21-12-2012 en de daarbij behorende zwaartekracht is zodanig dat het niet onmogelijk is dat een tot dan toe verborgen asteroïde op de aarde klapt. We weten allemaal wat er 65 miljoen jaar geleden gebeurde toen een asteroïde terecht kwam in wat nu de Glof van Mexico is. Van de toen dominante levensvorm, de sauriërs is daarna weinig meer vernomen.

Het zou best kunnen dat die asteroïde in feite Nibiru (Planet X) is, die de Sumeriërs al hadden waargenomen. Die komt volgend jaar gevaarlijk dicht bij de aarde, wat allerlei ongerief (vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, tsunami's) kan veroorzaken.

Volgend jaar krijgen we te maken met hevige solaire stormen, veroorzaakt door uitbarstingen van de zon. Dan blijft het niet bij dat prachtige Noorderlicht, dan wordt het magnetische veld van de aarde zodanig beïnvloed dat de polen van het ene op het andere moment wisselen. Daar kan onze aardkorst ook niet zo goed tegen.

Ook in de Bijbel staan diverse profetieën over voorwerpen die vanuit het heelal op de aarde botsen, omdat God enigszins boos is over wat wij ervan gemaakt hebben. Het lijkt me waarschijnlijk dat de vier ruiters van de Apocalyps hun paard intussen al van stal gehaald hebben.

En natuurlijk heeft Nostradamus het ook allemaal voorspeld. De goeie man heeft geen zinnige regel op papier gezet, maar als je het goed weet te interpreteren, weet je dat volgend jaar de Derde Wereldoorlog uitbreekt, tussen al die rampen door.

We hoeven ons dus geen zorgen meer te maken over de euro en de economische crisis. Heb je nog wat geld op een spaarrekening staan? Maak het zo gauw mogelijk op. Schaf nog wat leuke dingen op de pof aan. Deurwaarders en incassobureaus hebben volgend jaar wel andere dingen aan hun kop.

Ondertussen doen de regeringen en de media er niets aan om ons voor te lichten. Die houden stug vol dat er niets aan de hand is. Er worden dus geen maatregelen genomen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Zelfs Geert Wilders blijft 'normaal' doen. En hij moet deze website toch ook wel eens bekeken hebben.

Prettige kerstdagen!