zaterdag 22 december 2018

AKKOORDEN

Gisteren overhandigde Ed Nijpels het ontwerp voor het Klimaatakkoord aan diverse ministers. De dag ervoor hadden diverse milieugroeperingen en de FNV hun steun aan het akkoord al ingetrokken. Recentelijk werd in het Poolse Katowice de VN-klimaattop afgesloten.

Als je de commentaren op beide akkoorden hoort of leest, word je niet direct veel vrolijker of optimistischer over toekomst van onze aarde. In Katowice werd de meest indrukwekkende speech uitgesproken door een 15-jarig Zweeds meisje, Greta Thunberg. Klik hier om Greta's speech te beluisteren. Het duurt maar vier minuten. Als je  hier klikt kun je nog een andere speech van Greta beluisteren. Ook zeer de moeite waard.

In NRC las ik dit: Haar passie voor het klimaat valt te herleiden tot Svante Arrhenius, een voorouder van Thunberg. Arrhenius kreeg in 1903 de Nobelprijs voor Scheikunde en legde in 1896 als eerste het verband tussen de uitstoot van broeikasgassen en de opwarming van de aarde. (Onderstreping toegevoegd.)