maandag 11 februari 2013

Afleren

De smartphone heeft, dat haal ik uit een artikel in Trouw, in ieder geval één positief effect: De huidige jongeren, geboren na 1980, staan onverschilliger tegenover autobezit. Gesteld voor de keuze rijbewijs of smartphone kiezen zij steeds meer voor het laatste.Ze willen overigens wel een rijbewijs halen, maar die eigen auto hoeft niet meer zo nodig. (...) Als er even een auto nodig is dan huur je die. Of je leent een auto, bijvoorbeeld van iemand in de straat. Allemaal via je smartphone. (...) Bij app'en, pingen, Facebooken en twitteren heb je geen last van files en almaar stijgende brandstofprijzen en verzekeringspremies. Nu moeten ze alleen nog afleren dat het zeer asociaal is in gezelschap voortdurend bezig te zijn met contacten met personen die zich niet in dat gezelschap bevinden.
x