dinsdag 2 juni 2020

DEMONSTRATIE

Je ziet het wel vaker op de Amsterdamse Dam. Er staat een groepje mensen met spandoeken. Ze protesteren tegen wantoestanden elders in de wereld,  bijv. in Tadschikistan of Tsjetsjenië; ik noem maar een paar buitenplaatsen, waar ze niet voorop lopen als het om mensenrechten gaat. Als er 200 demonstranten staan is het al een drukbezochte demonstratie. Als alles meezit wordt er even aandacht aan besteed in het NOS-journaal.

De VS staan duidelijk hoger op de schaal van mensenrechten dan de landen die ik hierboven noemde, maar dat het er niet altijd helemaal ideaal aan toe gaat is de afgelopen dagen weer eens heel duidelijk geworden. Het gaat natuurlijk allang niet meer alleen om die ene zwarte burger die door disproportioneel politiegeweld om het leven komt. Dat hebben we vaker gezien. Ondanks  de op zich prima wetgeving bestaan er nog altijd duidelijke verschillen tussen blanke en zwarte Amerikanen en laten we de Native Americans (indianen en Yupiks) niet vergeten. (Yupiks zijn de Amerikaanse Eskimo's.) Dat zijn ook nog eens 2,8 miljoen mensen. En dan zijn de oorspronkelijke bewoners van Hawaii en van zgn. Territories in de Stille Oceaan en het Caraïbisch gebied nog niet meegeteld.

Er zijn nog altijd veel ongelijkheden tussen witte Amerikanen en zwarte en dat op allerlei maatschappelijke terreinen, zoals werkgelegenheid, gezondheidszorg en behuizing. Het lijkt me niet zo vreemd dat als zich op één terrein een incident voordoet, ongelijkheden op andere terreinen daar bij betrokken worden. Ja, dan ontstaan er protesten en ja, dan zijn er altijd extremistische groepen die van de gelegenheid misbruik maken door vernielingen, brandstichtingen en beroven van winkels.

Gisteren werd er dus op de Dam geprotesteerd. Zoals altijd wanneer er tegen iets in een buitenland gedemonstreerd wordt, verwachtteen burgemeester, politiechef en officier van justitie niet veel meer dan 150 demonstranten. Een rondgang langs de sociale media gaf ook geen aanleiding meer demonstranten te verwachten. Het werden er zo'n 5000 en dan  staat de Dam echt wel vol. Veel te vol in coronatijd.
 .
Die demonstranten hielden echt geen anderhalve meter afstand. Wiens verantwoordelijkheid dat was? Van die demonstranten natuurlijk.  Daar  kun je een paar BOA's op afsturen, maar hoeveel BOA's  heb je nodig om 5000 mensen met zachte drang op de juiste plek te krijgen? 1

Burgemeester Halsema had de politie er op af kun sturen. Dat deed ze niet. Gisteravond werd ze daarop al kritisch bevraagd in OP1. Ik was het volledig met haar eens. Als ze daar politie, met wapenstok, pepperspray, pistool (en hier daar een paard) op had afgestuurd, zou de ellende niet te overzien zijn geweest. De demonstratie verliep vreedzaam, maar zelfs de meest vreedzame mensen worden wat narrig als hen wordt verhinderd een democratisch recht uit te oefenen. Halsema had natuurlijk, zoals in de Tweede Kamer werd gesuggereerd, een megafoon kunnen pakken en de menigte vriendelijk kunnen vragen wat meer afstand van elkaar te nemen. Alleen al het daardoor ontstane gedrang zou tot ongelukken geleid kunnen hebben. Denk aan de tientallen gewonden t.g.v. de 'Damschreeuwer'.

De gemeenteraad van Amsterdam zal vandaag de gang van zaken met de burgemeester bespreken. Een aantal partijen heeft al aangekondigd een motie van wantrouwen in te dienen/te ondersteunen. Naar mijn oordeel volledig onterecht. Ik zou me als Amsterdammer doodschamen als zo'n motie zou worden aangenomen.