zaterdag 17 oktober 2009

In$ide job

De titel boven dit blog is de titel van een boek dat ik zo'n twintig jaar geleden aanschafte. Het gaat over de deregulering, onder president Ronald Reagan, van het Amerikaanse bankwezen, met name van de zgn. "Savings and Loans", veelal plaatselijke of regionale banken waar de gewone burger zijn spaarcentjes bracht en/of een hypotheek regelde. Gevolg van die deregulering was zwendel en/of mismanagement op zeer grote schaal. De ene na de andere bank ging failliet. Omdat ook daar de regering garant stond voor een bepaald bedrag per (spaar)rekeninghouder, heeft die deregulering de Amerikaanse staat miljarden dollars gekost, die uiteraard moesten worden opgebracht door de belastingbetalers.

Tijdens de kabinetten onder leiding van de sociaaldemocraat Wim Kok, waarin de liberaal Gerrit Zalm minister van financiën was, werd in Nederland het bankwezen gedereguleerd. Nu het kalf DSB bijna verdronken is, moet nieuwe regulering weer voor het dempen van het put zorgen.

Bij de DSB waren/zijn o.a. betrokken:
  • de VVD-er Gerrit Zalm, voormalig minister van financiën en voormalig directeur DSB;
  • de VVD-er Frank de Grave, voormalig minister van defensie en eventjes directeur van DSB;
  • de VVD-er Robin Linschoten, voormalig staatssecretaris van sociale zaken en thans nog directeur van DSB;
  • de VVD-er Hans Hogervorst, voormalig minister van (o.a) financiën, thans voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en daarmee toezichthouder op het bankwezen.
Reguleren betekent controleren. Daarvoor heb je mensen (=ambtenaren) nodig, bij het ministerie van financiën, bij de Nederlandsche Bank of bij de AFM, of bij alle drie, maar: het aantal ambtenaren moet drastisch worden verminderd.

Je mag kiezen aan wie jij je geld kwijt wilt raken: aan de slimmeriken, profiteurs en fraudeurs die gebruik maken van alle vrijheden die een gedereguleerd systeem biedt, of aan de overheid die strenge regels stelt en door haar ambtenaren laat controleren en waar nodig de fraudeurs en mismanagers laat vervolgen.

Prijsvraag (zonder prijs)
Waarin verschilt dit blog van alle door mij geschreven voorgaande blogs?
x