vrijdag 30 december 2016

ONTMOETINGSPLEK

Al zeggen we dan een tolerant landje te zijn, homo's hebben het hier lang niet altijd en overal makkelijk. Mannen die hand in hand over straat lopen, worden al gauw het slachtoffer van pesterijen of erger. Die komen tegenwoordig al gauw uit de hoek van islamitische jongeren. Homo's in de 'bible belt' hebben het nog wat moeilijker. Zij durven ook niet uit de kast te komen tegenover hun buurt- en/of kerkgenoten. Zij durven alleen contact te zoeken op zgn. homo-ontmoetingsplekken (HOP). Er is zelfs, las ik in de Volkskrant een stichting die opkomt voor de belangen van gebruikers van homo-ontmoetingsplaatsen: Platform Keelbos, met een eigen website.

Platform Keelbos heeft onlangs bezwaar gemaakt tegen de afsluiting, door de gemeente Ede, van de HOP bij het Ginkelse Zand. Ginkelse Zand is een eenvoudige parkeerhaven aan de snelweg, geflankeerd door een bosrand. Ondanks het gebrek aan voorzieningen een populaire tussenstop. Bezoekers kwamen hier dan ook niet voor koffie of benzine, maar voor homoseksuele ontmoetingen in de bossen.

Als doordeweekse hetero heb ik nooit een HOP bezocht, maar ik kan me zo voorstellen dat de bezoekers daar niet komen uitsluitend voor een goed gesprek, waarbij wel eens een hand wordt vastgehouden of een vluchtige zoen wordt gegeven. Er zal, neem ik aan, bij dat Ginkelse Zand en andere HOP'en ook wel eens, of wel vaak, regelrechte seks worden bedreven.

Nu gun ik iedere homo de door hem gewenste vorm van seksueel plezier. Maar laten we reëel wezen, het is ook voor hetero's overal verboden op voor ieder publiek toegankelijk terrein seksuele genoegens na te jagen. Er staat zelfs, volgens artikele 239 van het Wetboek van Strafrecht, een gevangenisstraf van maximaal 3 maanden op "schennis van de eerbaarheid" (ja, zo heet dat nu eenmaal):
  1. op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd 
  2. op een andere dan de hiervoor bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar;
  3. op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is. 
Je zou kunnen stellen dat homo's een voordeel hebben, omdat HOP'en in feite in zekere zin plekken zijn waar die "scheniis van de eerbaarheid" min of meer gedoogd wordt. Ik ben liberaal genoeg om homo's dat voordeel te gunnen, maar voor je het weet is er een actiegroep die, met een beroep op artikel 1 van de Grondwet, voor hetero's hetzelfde eist.

 Oké, seks in de vrije natuur, ik weet dat uit eigen ervaring, geeft best een extra kick, maar ik zou toch wel enige beschutting zoeken, want privacy heeft in dit verband ook wel iets. Ik zou homo's willen adviseren: vermijd die HOP'en. Bij jullie fietstocht of wandeling "Door de bossen, door de heide, Door het zomerdronken land, Over heuvels en rivieren, Windgekust en zonverbrand", zoek een rustige, beschutte plek en doe waar je zin in hebt. Datzelfde advies geef ik hetero's overigens ook.