zondag 10 april 2016

BELASTING

Dat veel vuige kapitalisten en grote bedrijven voor belastingontwijking of -ontduiking de weg naar belastingparadijzen wisten te vinden, was natuurlijk al lang bekend. Nu blijken ook mkb'ers die route te kunnen vinden. Daarover werd in diverse tv-programma's nogal vergoelijkend gedaan. Zo breed immers hebben veel mkb'ers het niet. Dat geloof ik graag, maar wie niet veel verdient, betaalt ook niet veel belasting.

Ik zeg niet dat ik altijd met veel plezier belasting betaal, maar ik realiseer me wel altijd dat we er het nodige voor terugkrijgen. Oké, ook een hoop bureaucratie, maar dat mooie democratische gebeuren van dat referendum was niet mogelijk geweest, als de gezamenlijke gemeenten daar niet 42 miljoen euro aan belastinggeld voor uitgegeven hadden. We vinden het allemaal toch reuze fijn in een democratische rechtstaat en ook verder geen onaardig land te wonen? Daar moet je, ook financieel, wel wat voor over hebben.

Vind je het belastingregime in Panama, de Seychellen, de Cayman Eilanden of Andorra een stuk plezieriger? Rot dan op naar een van die landen, zoek daar een baan en 'geniet' van alle voorzieningen die ze daar leveren, maar blijf hier geen misbruik maken van allerlei zaken waarvoor je niet of nauwelijks betaalt.