dinsdag 30 juni 2015

PROTEST

Mevrouw Rhianna Gralike uit Dronten is penningmeester van de rooms-katholieke Norbertusparochie, die plaatsen als Dronten, Lelystad en Elburg in Flevoland en Gelderland omspant.In Trouw las ik dat het niet geheel uit te sluiten valt dat zij binnenkort haar functie van penningmeester verliest. Doet ze het zo slecht als penninmeester? Nee hoor. Gralike verwacht binnenkort een brief van aartsbisschop Wim Eijk op de mat te krijgen waarin de bisschop meldt het een probleem te vinden dat ze transgender is. (Gralike was eerst man, maar is nu formeel vrouw.)

Als een willekeurige, ietwat fundamentalistische moslim zegt er probleem mee te hebben dat er afbeeldingen van de profeet gemaakt en gepubliceerd worden, krijgt hij de kritiek van (minimaal) half Nederland over zich heen. Wim Eijk is geen willekeurige rooms-katholiek. Hij is aartsbisschop van Utrecht en daarmee hoofd van de Nederlandse kerkprovincie. Hij is ook nog eens kardinaal, een 'prins der kerk'. Dat hij problemen heeft met transgenders zegt vooral iets over zijn ideeënwereld. Het is volstrekt verwerpelijk dat hij zijn ideeën, zijn "probleem" hanteert om in te grijpen in het persoonlijk leven van een van de schapen in wat zijn kudde geacht wordt te zijn.