zondag 24 maart 2013

Oplossing

We zitten dan wel vaak te katten op de NS en Pro Rail, maar gisteren bleek maar weer eens dat met name ProRail voortdurend alert is. Immers, in Het PAROOL las ik ProRail gaat konijnen aanpakken. Sneeuw en vallende bladeren kunnen ze niet aan, maar die schattige konijntjes worden op grote schaal vermoord. Overigens niet alleen langs de spoorlijnen rond Amsterdam: Ook op Amsterdamse begraafplaatsen, sportvelden en bedrijfsterreinen worden konijnen doodgeschoten of gevangen. Dit tot teleurstelling van Dierplaagbestrijding van de GGD en de Dierenbescherming in Amsterdam. Die vinden dat vaker moet worden gekozen voor een diervriendelijker oplossing. Overigens gaat ProRail dat nu ook doen. 'We halen de struiken weg, we maken het kaal, in de hoop dat ze dan een ander plekje zoeken.' Ze zouden eens wat vaker moeten zoeken naar 'reizigersvriendelijke' oplossingen van problemen.
X