zaterdag 29 januari 2011

Toekomstperspectief

Op één lid na denkt de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer dat het opleiden van politiemensen in de Afghaanse provincie Kunduz bijdraagt aan een beter toekomstperspectief in Afghanistan. Dat zijn woorden van Jolande Sap die de Volkskrant citeert. De opleiding in Kunduz duurt ongeveer net zo lang als die welke toekomstige agenten in de regio Amsterdam-Amstelland krijgen. Er zijn wel wat verschillen. De aspirant-agenten in Amsterdam-Amstelland:
1.kunnen allemaal lezen en schrijven;
2.krijgen niet te maken met bermbommen;
3.zullen als wapen geen AK-47 (Kalashnikov) dragen, maar een pistool;
4.hoeven niet te vrezen voor gewapende aanvallen door goed bewapende criminelen en groeperingen die een afwijkende politieke visie gewapenderhand uitdragen;
5.worden niet geleid door corrupte bestuurders;
6.zal niet gevraagd worden het leger bij te staan;
7.worden niet opgeleid door politiemensen die op hun beurt beschermd moeten worden door F16's en Nederlandse en/of Duitse grondtroepen.
Premier Rutte zal niet gevraagd worden de uitdrukkelijke verzekering te geven dat de nieuwe agenten niet voor militaire taken zullen worden ingezet. Er bestaat weinig kans dat de nieuwe agenten zullen 'overlopen'.

Omdat ook de ChristenUnie gelooft dat we iets nuttigs in Kunduz kunnen doen heeft de coalitie van VVD en CDA voldoende steun in de Tweede Kamer om deel te blijven nemen aan een al tien jaar durende uitzichtloze oorlog tussen de NAVO en bondgenoten enerzijds en een guerrillabeweging die het opneemt tegen door andere 'warlords' geleide groeperingen en een nationale overheid waarin alleen 'het westen' brood ziet. President Karzai zal alle garanties geven waar premier Rutte om vraagt, in de wetenschap dat hij ze niet zal (kunnen) waarmaken. Jolande Sap: Als ze niet worden nageleefd volgen maatregelen. Met als uiterste consequentie dat we vertrekken. Als het misloopt, trekken we de stekker eruit.

Een stekker die je niet in een stopcontact steekt hoef je er later ook niet uit te trekken.
x