dinsdag 25 maart 2014

Overleg

Nadat Barack en Mark de Nachtwacht hadden bekeken, gingen ze een half uurtje in een andere ruimte zitten, voor 'bilateraal overleg' over een reeks van onderwerpen. Toen ze weer naar buiten kwamen hadden ze allebei een stuk papier bij zich met een verklaring die ze gingen voorlezen. Nou maak je mij niet wijs dat ze eerst hadden gesproken en vervolgens die verklaringen hadden geschreven. Dat red je niet in een half uur. Die teksten hadden ze al in hun zak voor ze het Rijksmuseum binnen gingen. Daar hadden hun medewerkers vooroverleg over gevoerd om het wat op elkaar af te stemmen. Tijdens dat zogenaamde bilateraal overleg hebben ze gewoon wat zitten keuvelen. "Zullen we het een beetje informeel houden? Jij zegt gewoon 'Barack', niks  'mister president' en zo en ik zeg gewoon 'Mark Roete'." "Ja, leuk en weet je wat je ook moet doen? Aan het eind iets in het Nederkands zeggen. 'Dankuwel' bijvoorbeeld. Per slot van rekening moet ik alles in het Engels zeggen, of iets wat erop lijkt." Mark zal gevraagd hebben of Barack een plezierige vlucht had gehad en Barack zal gezegd hebben dat ook vanuit de lucht Amsterdam er heel leuk uitziet. Ik vraag me wel af of Barack tijdens dat etentje op Huis ten Bosch 'your majesty' of gewoon 'Willem' of  'Alex' heeft gezegd.
x