zaterdag 4 december 2010

Taakuitbreiding

We kennen hier de NCTb, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Het zal wel weer aan mij liggen, maar ik heb nog steeds het gevoel dat het hier niet wemelt van de terroristen en dat er dus niet zo veel te bestrijden, laat staan te coördineren valt. In NRC Handelsblad las ik een artikel dat mij gelijk schijnt te geven: De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) krijgt er een groot aantal taken bij. Vanaf 1 januari is de landelijke anti-terrorismeorganisatie ook verantwoordelijk voor rampen- en calamiteitenbestrijding. Ik concludeerde daaruit dat de circa honderd professionals zich wat zaten te vervelen en als er dan bezuinigd wordt op ambtenaren, zie je bui al hangen. Maar die conclusie is onjuist: Volgens ingewijden hebben de voorgenomen veranderingen gezorgd voor onrust op de werkvloer. "De NCTb ziet zichzelf als een chique terreurclubje", zegt een betrokkene. "Medewerkers willen zich echt niet bezighouden met, bijvoorbeeld, de aanrijtijden van de lokale brandweer." Het is ook nooit goed of het deugt niet. Ik begrijp best dat 'aanrijtijden van de lokale brandweer' minder chique zijn dan het 'netwerk van sluiproutes naar Tsjetsjenië, Pakistan en Jemen', maar in deze barre tijden is de zekerheid van een vaste baan toch ook niet niks.

Vanaf 1 januari 2011 is de NCTb dus verantwoordelijk voor de 'nationale veiligheid' in het algemeen. Van zo'n uitspraak zal generaal Van Uhm, de Commandant der Strijdkrachten, niet blij worden. Die zal toch op zijn minst betrokken willen worden bij het nemen van maatregelen ter bestrijding van ons land binnengevallen Belgische troepen. Maar voordat de ministers Opstelten (Justitie en Veiligheid) en Hillen (Defensie) eruit zijn wie in zo'n geval het voortouw moet nemen staan die Belgen al bij de Waterlinie. Ik wil daarmee zeggen dat de regering weer eens halve maatregelen neemt. De inval van een buitenlandse mogendheid mag je rustig een ramp en/of calamiteit noemen. De bestrijding daarvan schreeuwt om aansturing vanuit één centraal punt. Ik pleit dus voor een samenvoeging van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Defensie. Politie, brandweer en ambulance worden legeronderdelen. Vooruit, de douane doen we er ook bij. En de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Alle functies van de NCTb komen bij de Commandant der Strijdkrachten. Als dat allemaal geregeld is zal Mark Rutte in zijn vrijdagse 'Gesprek met de minister-president' kunnen zeggen: Ik verzoek de kijkers dan ook om wanneer ze straks hun bed opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.
x