vrijdag 30 oktober 2015

DISCUSSIE

Bij het VUmc zijn ze bezig met een veelbelovend onderzoek: waarschijnlijk is het over een jaar of vijf mogelijk door een bloedonderzoek vast te stellen of iemand aan kanker lijdt, welke soort kanker en wat d beste therapie is. Het VUmc schrijft hierover zelf: Onderzoeker prof. dr. Tom Würdinger van het CCA: ”Het is belangrijk om kanker zo vroeg mogelijk vast te stellen en te behandelen. De nieuwe techniek waarmee we kanker uit het bloed ‘lezen’ kan daar een grote rol bij spelen en kan hopelijk levens redden.” (...) Huidige opsporingmethoden voor kanker, zoals scans en klassieke weefselbiopten, kosten veel tijd, zijn moeilijk uit te voeren en duur. Daarnaast is het afnemen van weefsel bij patiënten belastend, terwijl met CT-scans alleen vrij grote tumoren op te sporen zijn. De mogelijkheid om via het bloed tumoren te detecteren, genaamd ‘liquid biopsies’, is een enorme vooruitgang voor de (vroeg)diagnostiek van kanker. (..) ”We werken momenteel aan een snel toepasbare bloedtest. Deze is naar verwachting in 2020 beschikbaar. De nieuw ontwikkelde techniek is getest op de meest voorkomende tumortypes en is daarmee breed toepasbaar. Daarnaast vormt de techniek een innovatieve combinatie van krachtige computeralgoritmes met de diagnostiek van kanker via het bloed.” 

Mocht over enkele jaren blijken dat de nieuwe onderzoeksmethode op grote schaal toepasbaar is, dan zal er behoorijk wat discussie ontstaan. Het is immers van groot belang dat kanker in een zo vroeg mogelijk stadium wordt opgespoord: hoe eerder de behandeling begint, hoe beter. Moeten we van iedereen vanaf een bepaalde leeftijd periodiek (één of twee maal per jaar) het bloed onderzoeken? Hoeveel gaat dat kosten? Hoeveel besparen we op andere kosten? Hoeveel meer kankerpatiënten zullen behandeld gaan worden? Hoeveel gaat dát kosten? Wordt deelname aan het onderzoek verplicht? (Wat doen we met mensen die niet willen weten of ze kanker hebben?) De discussies over vragen als deze zullen veel tijd gaan kosten. We kunnen het beste nu meteen gaan beginnen.