woensdag 9 januari 2019

VERKLARING

Waarom doen 'we' ineens zo moeilijk over die Nashvilleverklaring? De opvattingen over homofielen en transgenders die door zo'n 200 predikanten en andersoortige orthodoxe christenen worden ondertekend zijn toch oud nieuws. Die opvattingen zijn zo oud als de Bijbel en die is al behoorlijk oud. Het oude testament schijnt te zijn ontstaan in de 5e tot 2e eeuw voor Christus. Het Nieuwe Testament dateert ui de eerste en tweede eeuw na Christus. De opstellers van de Nederlandse versie van de Verklaring waren zo vriendelijk aan te geven welke Schriftgedeelten uit de Bijbel kunnen worden nagelezenDat heb ik maar eens gedaan. Niet al die teksten gaan over lhbt'ers. Veel gaan over het huwelijk, waar God erg voor is en over vreemdgaan, wat God niet zo leuk vindt. (Ik citeer uit de "Bijbel in gewone taal".

In Leviticus 18: 22 lezen we: Een man mag niet naar bed gaan met een andere man zoals je naar bed gaat met een vrouw. Want dat is afschuwelijk.

Leviticus 20:13 gaat nog een stapje verder:Een man die naar bed gaat met een andere man zoals je naar bed gaat met een vrouw, doet iets verschrikkelijks. Beide mannen moeten gedood worden. Het is hun eigen schuld dat ze sterven. (Onderstreping toegevoegd.) Als een islamiet (bijvoorbeeld een imam) zegt dat homo's van het dak gegooid moeten worden, is tolerant Nederland te klein. Maar als het boek dat wij tot ons cultuurgoed rekenen zegt dat praktiserende homo's gedood moeten worden, mag dat gewoon verkocht worden. Noemen we dat niet haat zaaien en/of oproepen tot geweld?

Deuteronomium 22:5
Een vrouw mag geen mannenkleren dragen. En een man mag geen vrouwenkleren dragen. De Heer vindt het afschuwelijk als ze dat doen. Toen ik op de (christelijke) HBS zat mochten meisjes niet in een broek naar school komen. Alleen als het heel koud was, maar dan wel onder een jurk of rok. Tegenwoordig overtreden talloze vrouwen vrouwen dit verbod en al die Drag Queens moeten ook nog maar eens goed nadenken.

Richteren 19:22
Toen ze met elkaar aan het eten waren, kwamen er slechte mannen naar het huis van de oude man. Ze kwamen van alle kanten uit de stad en ze bonsden op de deur. Ze riepen: 'Breng je gast naar buiten. Dan zullen we hem eens lekker pakken! 'Ja, dat was in Sodom of Gomorra, waar het ritselde van de homo's. God zorgde ervoor dat die steden met hun omgeving vernietigd werden. Over genocide gesproken.


Spreuken 5: 3-19
Een slechte vrouw verleidt mannen met haar woorden. Die woorden klinken  mooi maar ze zijn zo scherp als een zwaard. Ze brengen je alleen maar ellende. (...) Blijf uit de buurt van slechte vrouwen! (...) Door zo'n slechte vrouw wordt je leven zinloos. (...) Je moet trouw blijven aan je eigen vrouw.  (...) Ze is mooi. Zo mooi als een hert. Je mag altijd tegen haar borsten liggen. (...) Waarom zou je dan tegen de borsten van een slechte vrouw willen liggen? Ik heb geen teksten aangetroffen waarin mannen wordt verboden tegen borsten te liggen, als de betrokken vrouw dat niet wilde.

Spreuken 6:20-35
De lessen van je ouders beschermen je tegen slechte vrouwen. Als je goed naar die lessen luistert, kun zulke vrouwen je niet verleiden. Een nogal optimistische kijk op de opvoeding.

Mattheus 19:12
Sommige mannen blijven alleen omdat ze geen seks kunnen hebben. Omdat ze zo geboren zijn of
omdat ze door de mensen zo gemaakt zijn. Hoeveel mannen zijn er eigenlijk die geen seks kunnen hebben? En hoeveel mensen zijn er die mannen zo maken en waarom eigenlijk.?

Handelingen 15:19-20
Daarom moeten we het mensen uit andere volken niet moeilijk maken als ze in God gaan geloven. We moeten hun in een brief wel de volgende regels geven: (...) En ze mogen geen verboden seks hebben. Gaan we dat een deel van de inburgeringscursus maken?

Romeinen 1:26-27
God zorgde ervoor dat de mensen slaaf werden van hun eigen verlangens. Daardoor gingen ze zich verkeerd gedragen op seksueel gebied. Vrouwen hebben nu seks met vrouwen. En mannen verlangen hevig naar mannen, en ook zij hebben seks met elkaar. De inhoud van de eerste zin mag je toch op zijn minst opmerkelijk noemen. God heeft er dus helemaal Persoonlijk Zelf voor gezorgd dat mannen homo en vrouwen lesbo worden.

In de aloude Statenvertaling wordt het zo geformuleerd: 26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; 27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

Romeinen 1:32
Iedereen weet hoe God over die dingen oordeelt: wie zulke dingen doet verdient de zwaarste straf. Met zwaarste straf wordt, naar ik aanneem, de doodstraf bedoeld. Die is in veel moderne, ook 'christelijke' landen gelukkig afgeschaft.

1 Korinthen 6: 9-11, 18-20
Jullie weten dat slechte mensen niet in Gods nieuwe wereld zullen komen. Vergis je niet: dat geldt voor alle mensen die verboden seks hebben (...) vreemdgaan (...) En voor jongen mannen die zich voor seks laten betalen, en voor mannen die met hen naar bed gaan.

Heb dus geen verboden seks! Veel verkeerde dingen die mensen doen, hebben geen gevolgen voor hun lichaam. Maar van verboden seks wordt je lichaam slecht. Ik neem aan dat met 'verboden seks' seks tussen mannen en tussen vrouwen bedoeld wordt. Zou met "slecht" geduid worden op SOA's? Die komen ook bij hetero's nog wel eens voor.

Kolossenzen 3:5
Laat je niet langer leiden door slechte verlangens (...) Verlang niet naar verboden seks.

1 Timoteüs: 9-10
Want de wet is niet bedoeld voor goede en eerlijke mensen. De wet is bedoeld voor (...) mensen die verboden seks hebben, voor mensen die jonge mannen betalen voor seks. Een van de weinige dingen, pedoseksualiteit, waarmee je ook in deze tijd nog met een Bijbels voorschrift kunt instemmen. Merkwaardig genoeg wordt juist deze vorm van seksualiteit door de (met name rooms-katholieke) kerk (en niet tegen betaling) zo veel mogelijk in de doofpot gestopt.

Hebreeën 13:4
Wie verboden seks heeft of vreemd gaat zal door God gestraft worden. Mag dat ook wat anders zijn de doodstraf? 100 stokslagen? Eenzame opsluiting op water en brood?

Judas 1:7
Jullie weten wat er gebeurd is met de inwoners van Sodom, Gomorra en de  steden daaromheen. De inwoners van die steden hadden ook verboden seks. Daarom zijn hun steden verwoest met een vuur dat eeuwig brandt. Zie mijn commentaar bij de tekst uit Richteren.

De schrijvers en ondertekenaars willen de indruk wekken dat praktiserend homo zijn een nog vrij recente ontwikkeling is. Hun eigen Bijbel laat zien dat dit al ruim vóór onze jaartelling voorkwam. Ze zeggen wel dat God dit verbiedt, maar zeggen er niet bij, dat God Zelf ervoor gezorgd heeft dat mensen slaaf werden van hun verlangens.

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar de strafbaarheid van de Nashvilleverklaring. Als ze toch bezig zijn kunnen ze misschien ook nog eens kritisch naar Bijbelteksten kijken.  Ik ben tegen het verbieden van boeken, dus ook tegen het verbieden van de Bijbel. Zou het misschien aan te bevelen zijn een inlegvelletje aan de Bijbel toe te voegen? Bijvoorbeeld:

Wat je in deze Bijbel leest over seksualiteit is echt niet meer van deze tijd. De rest mag je trouwens ook met een korreltje zout nemen.woensdag 2 januari 2019

SCHOKKEND

Er wordt aan steeds meer goed vaderlandse tradities geknaagd. Alles wat aan de helden uit onze geschiedenis doet herinneren moet verdwijnen. Zwarte Piet mag alle kleuren hebben, zolang het maar geen zwart is. Er wordt steeds vaker geroepen dat vuurwerk verboden moet worden.

Ik weet nu al waar al die drammers volgend jaar over zullen beginnen: er moet keihard worden opgetreden tegen mensen die vuurwerk gooien naar ambulance personeel, brandweerlieden en politieagenten. Filmpjes daarvan op YouTube plaatsen moet verboden worden.

Gelukkig doen ze daar bij Het PAROOL niet zo moeilijk over. Dat was zo vriendelijk in een bericht over het (professionele) vuurwerk bij de Prins Hendrikkade een linkje te plaatsen naar een YouTubefilmpje waarop je ziet hoe een man na het 'aftellen' een pistool trekt en daarmee enkele malen in de lucht schiet.

Het lijkt de meeste mensen eromheen niet op te vallen. (...)  De politie zegt het opvallend te vinden dat geen van de omstanders het incident heeft gemeld.Volgens AT5 gaat het 'hoogstwaarschijnlijk om een alarmpistool'.

Ik vermoed dat de schutter had gerekend op ten minste een lichte paniek. Nu dat resultaat duidelijk niet bereikt is, zal hij, of een ander, het op YouTube Oudejaarsavond 2019 willen overdoen door een compleet magazijn van een Kalasjnikov leeg te schieten. Een handgranaat is natuurlijk ook vet gaaf. Een filmpje daarvan zal het NOS-journaal wel halen met de mededeling vooraf dat de beelden als schokkend kunnen worden ervaren.


dinsdag 1 januari 2019

VERWACHTING

 Sommige mensen zouden kunnen zeggen dat 2019 voor mij een zogenaamd kroonjaar is. Ik word immers over een kleine drie maanden 80. In de afgelopen 29 jaar heb ik twee keer mijn verjaardag gevierd, toen ik 50 en toen ik 60 werd. Ook dit jaar zal ik geen feest geven. 24 maart valt dit jaar op een zondag. Mijn voorshands nog voorlopige plan is het lange weekend daar omheen door te brengen in een bungalowpark met een restaurant, zodat ik niets aan boodschapjes en eten hoef te doen. Ik neem mijn elektrische driewielerfiets mee voor eventuele fietstochtjes.

Kinderen die in 1959 geboren werden, hadden op het moment van hun geboorte een levensverwachting (statistisch verwachte lengte van het leven) van 70,29 jaar. Als de AOW toen al bestaan had hadden ze niet nagedacht over de verhoging  van de AOW-leeftijd. Statistisch gezien zou je toen gemiddeld niet langer dan vijf jaar van je AOW genieten. Naarmate je ouder wordt, gaat de levensverwachting ook omhoog.

Ik ben 11 jaar vóór 1950 geboren. Mijn levensverwachting zal toen nog iets kleiner dan 70,29 jaar geweest zijn. Ik ben nu ruim 79. Ik vond een website waarop je kan laten uitrekenen, wat nu je resterende levensverwachting is. Die is nu voor mij 88,0 jaar. (Nog acht jaar te gaan.) Iemand die op 24 maart 1999 (precies 60 jaar na mij) geboren is had vorig jaar een levensverwachting vaan 83,3 jaar. Ik vermoed dat als hij eenmaal 79 is zijn resterende levensverwachting nog wel wat hoger is dan mijne nu.

Theoretisch heb ik dus nog acht jaar te leven voor me. Ik kijk er niet tegenop, maar ik kijk er ook niet naar uit.

woensdag 26 december 2018

HALEN

Als je geen volgeling van Geert Wilders en ook geen bewonderaar van staatssecretaris voor asielzaken Mark Harbers bent, zul je het waarschijnlijk een prima actie vinden:'We Gaan Ze Halen'. De actievoerders, schrijft Het PAROOL, wilden 150 vluchtelingen uit Griekenland meenemen naar Nederland.

Ik vind het in ieder geval een sympathieke actie, maar ik vrees dat het idealisme van de actievoerders heel wat groter was dan hun realisme. Het plan was om de migranten naar Nederland te brengen in een van de dertig ingezette auto's of in de speciaal door de actiegroep aangeschafte extra lange bus. Die bus begaf het in Duitsland, waarna de actiegroep met vijftig auto's doorreed naar Athene. Wanneer je van plan bent een reis te maken van, volgens Google Maps, 2858km, is een van de eerste dingen die je doet, toch even checken of je bus er niet al na de eerste kilometers mee ophoudt.

In Athene aangekomen wilden de actievoerders met de Griekse regering in gesprek komen, maar Het is niet gelukt om met de Griekse regering in gesprek te gaan, zegt organisator Rikko Voorberg tegen het NOS Radio 1 Journaal. "Het blijft doodstil  van de kant van de Griekse regering. Ze lijken niet te willen reageren," zegt Voorberg. Zou het niet handig geweest om vóór aan die tocht van 2858 km te beginnen even na te gaan of je wel contact zou kunnen maken met de Griekse regering?

Overigens kondigde staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) voor vertrek van de We Gaan Ze Halen-stoet al aan de vluchtelingen weer teruggestuurd zouden worden naar Griekenland, als dat land wél toestemming had gegegeven (sic). Op grond van Europese regels moeten ze namelijk in dat land asiel aanvragen. Ze hadden toch moeten weten dat deze staatssecretaris niet bekend staat om zijn soepele opstelling in asielzaken. Ze hadden ook even die Europese regeltjes kunnen nakijken en zich vervolgens kunnen afvragen hoe Harbers daarmee om zou gaan.

De actiegroep rijdt met lege auto's terug naar Nederland. (...) We Gaan Ze Halen gaat in Nederland verder actievoeren, maar weet nog niet hoe. Misschien hebben ze geleerd dat een plan begint met een goede voorbereiding. Ze hebben wel iets bereikt: ze zijn dankbaar dat we zoveel mensen weer eens met de neus op feiten hebben kunnen drukken.

dinsdag 25 december 2018

KERST

Ik hoef gelukkig nooit lang na te denken over en te werken aan een kerstdiner. Ik kook alleen voor mezelf, dus het maakt niet veel uit of mijn kookkunsten slagen. Meestal hield ik het wel heel erg simpel: boerenkool met worst. Dit jaar doe ik het eens wat anders, ik maak een vegetarische hap. Dat doet me denken aan de opschudding die ontstond, doordat Allerhande van Albert Heijn, naar de mening van velen, veel te veel vegetarische recepten bevatte. In de eerste plaats is er niets mis met vegetarische gerechten (zolang je niet die fake burgers, fake gehakt en fake kip van de Vegetarische Slager aanschaft) en Allerhande  is echt niet de enige bron van recepten. Het internet wemelt van de sites met recepten. Als je googelt op "kerstrecepten" krijg je maar liefst 656.000 resultaten. Daar staan vast wel wat recepten met vlees bij.

Het is inmiddels een traditie geworden dat op Eerste Kerstdag radio NPO2 de uitzending begint van de Top 2000, die even traditioneel tegen de jaarwisseling eindigt met de Bohemian Rhapsody van Queen, een popgroep en een nummer waar ik helemaal niets mee heb. Dat kun je trouwens van de meeste van die 2000 nummers zeggen. Van mijn favoriete popgroep, The Band, staat elk jaar hetzelfde nummer op de lijst, The Weight. Dit jaar op 759. Veel hoger staat het nooit, maar ik hoor het liever dan welk nummer van Queen ook. Helaas heeft Matthijs van Nieuwkerk zich de Top 2000 eigen gemaakt. Er zijn diverse redenen waarom ik dit een slecht programma vindt, maar de belangrijkste is dat van diverse nummers, soms best wel goede, altijd maar een klein stukje te horen krijgt.

Dit jaar niet, maar veel voorgaande jaren wel, maakte 'Meisjes met Rode Haren' deel uit van de lijst. Ik luisterde daar altijd weer met plezier naar, niet omdat het een muzikaal meesterwerk is, maar omdat het leuke herinneringen opriep. Boukje en ik maakten eens een wandel/kampeer tocht van een week door Nederland. Op een dag volgden we zo'n plattelandsweggetje ergens op de Veluwe. We waren kennelijk in een een dolle bui en zongen gezamenlijk over die meisjes. Al zingend kwamen we een boer op de fiets tegen die ons opgewekt toeriep: "Goedemorgen, jongens!" Jongens? Ja, kijk. We droegen allebei een spijkerbroek en spijkerjack. Boukje had toen zeer kort haar en ze had, zoals ze zelf vaak zei "niet vooraan gestaan toen de borsten werden uitgedeeld."

''En het is intussen ook wel een traditie dat op kerstavond, gisteren dus, een einde komt aan 'Serious request', waarin diskjockeys  proberen zo veel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor het Rode Kruis, dit jaar niet door zich zonder eten te laten opsluiten, maar door een flink eind te wandelen, van de door kleuters gebakken cupcakes naar de rollatorrennen voor 65plussers. 't Is voor een goed doel en dat is het gekste nog niet goed genoeg. Dat vasten in het Glazen Huis was afgezaagd geworden, vonden 'ze', vandaar dat wandelen, dat beduidend minder geld opbracht. Zal het Rode Kruis volgend jaar dat Glazen Huis weer terug willen?


zaterdag 22 december 2018

AKKOORDEN

Gisteren overhandigde Ed Nijpels het ontwerp voor het Klimaatakkoord aan diverse ministers. De dag ervoor hadden diverse milieugroeperingen en de FNV hun steun aan het akkoord al ingetrokken. Recentelijk werd in het Poolse Katowice de VN-klimaattop afgesloten.

Als je de commentaren op beide akkoorden hoort of leest, word je niet direct veel vrolijker of optimistischer over toekomst van onze aarde. In Katowice werd de meest indrukwekkende speech uitgesproken door een 15-jarig Zweeds meisje, Greta Thunberg. Klik hier om Greta's speech te beluisteren. Het duurt maar vier minuten. Als je  hier klikt kun je nog een andere speech van Greta beluisteren. Ook zeer de moeite waard.

In NRC las ik dit: Haar passie voor het klimaat valt te herleiden tot Svante Arrhenius, een voorouder van Thunberg. Arrhenius kreeg in 1903 de Nobelprijs voor Scheikunde en legde in 1896 als eerste het verband tussen de uitstoot van broeikasgassen en de opwarming van de aarde. (Onderstreping toegevoegd.)


vrijdag 21 december 2018

SMART

Ik ben al geruime tijd in het bezit van een smartphone, maar ik gebruikte hem als een 'domme' telefoon: alleen om te bellen en (heel af en toe) te sms'en. Sinds kort gebruik ik hem wat meer, al zal ik er zeker niet verslaafd aan raken, want aan Twitter, Facebook en alle andere sociale media doe ik niet.

Ik ben begonnen de smartphone als zodanig te gebruiken bij het zelfscannen bij Albert Heijen. Daarvoor kun je een scanner van AH zelf gebruiken, maar dat liep nogal eens mis. Dat zelfscannen doe ik vooral omdat ik daarmee de kassa's kan vermijden. Op het 'zelfscanplein' waar je alleen met je pinpas kan betalen, kan ik mij wat makkelijker bewegen met mijn scootmobiel. Bij de kassa's wilde ik nog wel eens ergens tegenaan rijden.

Ik doe af en toe wat met WhatsApp, maar tot nu toe alleen met mijn vriendin Sylvia. Zij vindt dat een heel goed communicatiemiddel. Ik ben er niet kapot van. Ik gebruik liever e-mail. Ik zal zeker geen deelnemer worden aan een groepsapp, omdat mijn smartphone een pingeltje laat horen bij elke e-mail, sms'je en whatsappje dat binnenkomt en ik wil echt niet weten wat alle deelnemers aan zo'n groepsapp van uur tot uur doen.

Ik heb al jaren geen papieren agenda meer. Ik maak ook niet gek veel afspraken. De meeste betreffen artsen, fysiotherapeuten, kapper en pedicure. Ik gebruik een agenda op mijn laptop, maar die heb ik niet bij me als ik naar een van die zorgverleners toe ga. Als ik daar een vervolgafspraak moet maken is het toch wel handig te weten op welke tijdstippen ik al bezet ben. Vroeger had ik daar een handzame PDA voor. Nu heb ik die agenda in mijn smartphone.

Ook heel handig is het notitieblokje in mijn smartphone. Ik maak niet vaak boodschappenlijstjes, maar soms wel omdat ik meer wil aanschaffen dan de grondstoffen voor mijn dagelijks eten. Er zijn van die dingen die je wel vaker, maar niet dagelijks koopt, zoals thee, toiletpapier, Allesreiniger etc. Die schrijf ik dan op een pagina in een kladblokje, maar dan vergeet ik weer die pagina eruit te scheuren. Nu schrijf ik ze dus op mijn digitale notitieblokje. Dat heb ik altijd bij me, want ik ga de deur niet uit zonder smartphone. Niet omdat ik geen berichten wil missen, maar omdat ik altijd en overal hulpdiensten (112) en de Wegenwacht (bij panne aan mijn scootmobiel) wil kunnen bellen.

Ook Google Maps zit op mijn smartphone, omdat je dat als routeplanner kunt gebruiken. Dat moet ik nog wel uitvogelen, maar voorlopig ga ik Amsterdam niet uit en binnen Amsterdam weet ik mijn weg wel te vinden.

Ken jij nog handige apps die je mij zou willen aanbevelen?