maandag 14 november 2011

Privacy

Gistermiddag ging ik dus naar de veertiendaagse 'bewonersborrel' in de gemeenschappelijke ruimte van het appartementengebouw waarin ik sinds  1 oktober woon. Ik denk niet dat ik daar een gewoonte van ga maken, want buitengewoon boeiend was het niet. Er waren ongeveer dertig personen aanwezig, twee rolstoelen en drie rollators. De conversaties gingen voornamelijk over hoe het nou ging met 'jou' of met 'hem' of  'haar'. Eén onderwerp sprak mij enigszins aan. Bij mijn allereerste bezoek  was het mij al opgevallen dat nergens namen van bewoners  te zien waren. Je ziet mijn naam pas verschijnen, als je op een display mijn flatnummer intoetst. Gisteren hoorde ik dat de woningbouwcorporatie die namen niet vermeldt ter bescherming van de privacy.

Dat ik dat beleid van de woningbouwcorporatie wat vreemd vindt, ligt niet aan mij, want degenen die daar hun mening over gaven, hadden er geen enkel bezwaar tegen hun naam op bijvoorbeeld  de brievenbus vermeld te zien. En voor zover  ik weet is het overal in ons land gebruikelijk je naam in de buurt van je huisdeur te vermelden. Dat is wel handig voor incidentele bezoekers, zoals leveranciers van bestelde goederen of personen die iets komen repareren. De woningbouwcorporatie is ook niet bepaald consequent in haar beleid op dit punt. Mijn schoonzus huurt een flat van dezelfde corporatie in Amsterdam-Zuid. Het complex is veel nieuwer dan dat waarin ik nu woon: zij trok daar, ik geloof minder dan twee jaar geleden, als een van de eersten in. Maar haar naam en die van andere bewoners worden, zoals overal gebruikelijk, bij de ingang vermeld. Daar hoeft de privacy kennelijk niet beschermd te worden.

Hebben we hier nu met een typisch stukje bureaucratie te maken? Bij de bouw van het complex is besloten dat er geen bellen kwamen, maar zo'n voor bezoekers wat onduidelijk systeem, waarbij je een flatnummer moet intoetsen, waarna de naam van de bewoner verschijnt. Dat systeem is er, dus daar houden we het bij. Dan gaan we niet ook nog eens een naambordje leveren. 'Bescherming van de privacy' wordt daar als argument bijgesleept, hoewel niemand in dit verband aan die bescherming behoefte heeft. Zou het zo kunnen zijn dat de woningbouwcorporatie het lastig vindt steeds nieuwe naamplaatjes te moeten aanbrengen? Het is nu eenmaal een complex van seniorenwoningen. De doorstroming zal daar wat sneller zijn, want het sterftecijfer zal daar hoger liggen dan in een complex 'voor alle leeftijden' en er zal wat 'gedwongen' doorstroming plaatsvinden naar een verpleeg- of verzorgingshuis, want de thuiszorg wordt steeds verder ingekrompen. Hoe dan ook, ik houd niet van bescherming waar ik niet om heb gevraagd.
x