donderdag 1 april 2010

Privatiseren

Het is niet helemaal nieuw nieuws, maar vrijwel alle kranten besteedden er gisteren aandacht aan, de Volkskrant als eerste. Rijkman Groenink hield aan zijn vertrek bij ABN Amro 36 miljoen euro over. Diezelfde Groenink was al topman bij ABN Amro toen deze het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten overnam. Dat was een overheidsinstelling, bedoeld om de gewone man aan een eigen huis te helpen, die zo nodig geprivatiseerd moest worden. Bouwfonds (...) was een goudmijn voor ABN Amro. In de zes jaar tijd dat de bank na de overname eigenaar was, verdiende zij circa 2,5 miljard euro met het uitmelken, opknippen en doorverkopen van het voormalige overheidsbedrijf. (Onderstreping toegevoegd.) Zo gaat dat in het bedrijfsleven. Iedereen blij, behalve 'de gewone man'. Destijds werd door Bouwfonds en de bank beweerd dat er geen andere koper was. Die was er wel degelijk, de ING, en die had een hoger bod uitgebracht dan ABN Amro. Rijkman Groenink - zakenman, eerlijk als goud - had dat bod (vertrouwelijke informatie) doorgekregen van zijn collega-topman bij Bouwfonds. Dat heet een lek. Na dat lek heeft Groenink dus keihard zitten liegen en heeft hij de gemeenten, de eigenaren van Bouwfonds, 75 miljoen gulden (nog altijd zo'n 34 miljoen euro) door de neus geboord.

Er is vast wel nog het een en ander te privatiseren op zo'n manier dat er een paar mensen heel rijk worden en de gewone man het gelag betaalt. Ik denk aan de waterschappen. Al die polders worden veel efficiënter beheerd door particuliere bedrijven. Ik denk aan Rijkswaterstaat. Laat onze snelwegen maar onderhouden door een combi van ANWB en wegenbouwers. Moet je eens kijken hoe gauw er een kilometerheffing is, want het geld moet ergens vandaan komen. Ons water wordt nog steeds door de overheid aangeleverd. Is dat nou echt nodig? Hoeveel overbodige ambtenaren zitter er eigenlijk tussen de bron en onze kraan? Het openbaar vervoer is toch ook een stuk rianter geworden na de privatisering?
x