woensdag 12 januari 2011

Aanval

Wie in Nederland een school wil beginnen en aan een aantal voorwaarden voldoet, kan erop rekenen dat de kosten van die school geheel door de overheid, uit de algemene middelen, worden vergoed. Wij hebben daar onze 'bijzondere scholen' aan te danken. Dat zijn voor het merendeel christelijke scholen, maar de afgelopen jaren zijn daar scholen op islamitische of hindoestaanse grondslag bij gekomen. Ook de al veel langer bestaande 'vrije scholen', op antroposofische grondslag, zijn 'bijzondere scholen'. Omdat onderwijs, net als de opvoeding in zijn geheel, primair een verantwoordelijkheid van ouders is, vind ik het terecht dat ouders voor een belangrijk deel kunnen bepalen vanuit welke achter- of ondergrond onderwijs gegeven wordt. Uiteraard heeft de overheid als financier het recht eisen te stellen m.b.t. de kwaliteit van het gegeven onderwijs.

Als ongelovige zal ik dus altijd het recht op 'bijzonder onderwijs' blijven verdedigen. Maar dan moeten gelovigen het mij niet moeilijk gaan maken door zelf mij aan het twijfelen te brengen. En zeker een topgelovige moet dat niet doen. Maar wat lees ik in de Volkskrant? Seksuele voorlichting en lessen maatschappijleer in Europa zijn een aanval op de religieuze vrijheid, stelde paus Benedictus XVI maandag in zijn jaarlijkse toespraak tot buitenlandse diplomaten bij het Vaticaan.

Wat mij betreft mag Benedictus de meest stupide ideeën hebben over seks en over maatschappelijke stromingen die er - anders dan zijn religie - niet vanuit gaan dat alles door een god geschapen is en door deze nog steeds verder geregeld wordt. Ik vind het ook best dat hij volgelingen heeft die er net zo over denken. Maar Benedictus is opperhoofd van een instituut dat per definitie geen religieuze vrijheid kent, dat vanuit één centraal punt DE waarheid aan zijn volgelingen oplegt. Dat instituut verbiedt het gebruik van condooms, al kunnen daarmee miljoenen levens gered worden. Datzelfde instituut heeft jarenlang de seksuele aanvallen van zijn kader, priesters, op onschuldige jonge kinderen verdoezeld, zodat een groot aantal misdadigers nooit vervolgd, laat staan gestraft werd. Het heeft vrijwel sinds zijn bestaan verboden dat vrouwen een rol van enig belang in de totstandkoming van zijn beleid spelen en zijn kader verboden een normaal seksueel leven te leiden.

Beste Benedictus, als iemand zulke apodictische uitspraken doet hebben wij in Nederland vaak de volgende reactie: "Kijk naar je eigen!"

x