zondag 4 maart 2012

Haasje

De grootste woningbouwcorporatie van Nederland, Vestia, staat aan de rand van de afgrond. De financiële problemen zijn ontstaan doordat Erik Staal, de directeur, ongehinderd zijn gang kon gaan bij het verkeerd speculeren met het geld van Vestia. Hij werd dus ontslagen, maar omdat het wel heel vervelend voor hem zou zijn, dat daardoor voor hem een 'pensioengat' zou ontstaan, kreeg hij bij zijn ontslag nog eens ruim drie miljoen euro mee. We zouden met ons allen toch niet willen dat zo'n capabel directeur na zijn pensionering op een houtje zou moeten bijten.

Om Vestia weer goed op de financiële rails te krijgen zijn veel mensen die de heer Staal niet benoemd en ontslagen hebben en ook verder geen enkele invloed op zijn beleid hadden het haasje. Dat zijn huurders van Vestia, die een hogere huur moeten halen. Ook andere woningbouwcorporaties moeten een bijdrage leveren aan de financiële gezondmaking van Vestia. Theoretisch kan dat betekenen dat 'Eigen Haard', de corporatie waarvan ik mijn flat huur, noodzakelijk onder houd aan mijn flat uitstelt, omdat de daar even geen geld voor heeft. Dat is dan gestort in wat ik maar even 'het gat van Staal' noem.

In Trouw zegt SP-Kamerlid Ronald Raak, sprekend over de publieke en politieke moraal in ons land: "Politici kunnen verwachtingen van burgers steeds minder waarmaken omdat ze niet meer over de publieke zaak gaan. Kijk naar het openbaar vervoer, de energieleveranciers, het onderwijs, de zorg of de woningbouwvereniging: steeds meer politieke taken zijn in handen van managers die als opdracht hebben: winst maken. Of het nou gaat om de woningcorporatie Vestia, Hogeschool InHolland of het Maasstad Ziekenhuis, overal zie je dat publieke managers eigen belang boven algemeen belang hebben gesteld. De vraag die we onszelf moeten stellen is: van wie is de algemene zaak? Het probleem is dat we heel veel publieke voorzieningen wel financieren, maar dat we er geen directe zeggenschap over hebben. En dan zit je in een spagaat als politiek. Je kunt wel zeggen: NS of ProRail moet dit of dat, maar je kunt het ze hooguit vragen of een zak geld geven."

Woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen etc. zijn nooit in het leven geroepen om een klein clubje aandeelhouders winst te bezorgen. Zij dienden een publiek belang. Maar met name de drie grote middenpartijen VVD, CDA en de PvdA (ja, ook de sociaaldemocraten, die nu ineens last hebben van de socialisten van de SP) vonden het nodig daar de marktwerking op los te laten en daar hadden we dan weer die exorbitant hoog betaalde managers, de CEO's en CFO's, voor nodig. De Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen hadden/hebben vaak geen idee waarmee de Raden van Bestuur (de CEO's en CFO's) mee bezig waren/zijn. Ze wisten alleen dat je ze veel salaris moest geven, anders kreeg je geen goede. Erik Staal zal ooit ook wel als een zeer goed manager zijn binnengehaald. Nu mag de 'gewone man', de huurders, weer voor de kosten opdraaien.
x