maandag 23 juli 2018

DUIDELIJKHEID

Bij mijn ontslag, afgelopen donderdag, uit het BovenIJ Ziekenhuis kreeg ik een brief mee met als onderwerp: Instructies leefadviezen hartfalen. Daarin staat onder meer: Drink niet meer en niet minder dan 1,5 liter per 24 uur (dit is inclusief soep, vla, yoghurt en appelmoes). 

"Niet meer en niet minder dan 1,5 liter" betekent naar mijn idee: exact 1,5 liter. Ik ga dan verschrikkelijk nadenken. Bij soep is vrij duidelijk welk gedeelte van de totale soep vocht/water is. Vla en appelmoes eet ik nooit, maar yoghurt vrijwel dagelijks. Welk deel van de yoghurt is vocht, welk deel vaste stof? Drie maal per dag neem ik een aantal pillen in, met water. Het lijkt me duidelijk dat ik dat ook moet meetellen, maar hoeveel water neem ik per pil? Ik had zo'n idee dat er wel enige marges zitten in die 1,5 liter per dag.

De brief vermeldde ook dat ik bij verdere vragen een "verpleegkundig specialist Hartfalen" kon bellen. Dat besloot ik maar eens te doen. Helaas, die was met vakantie. Dus moest ik het doen met de assistente die toevallig de pech had mij aan de lijn te krijgen. Zij kwam er niet direct uit en besloot te informeren en mij vervolgens terug te bellen. Dat deed ze vrij spoedig, maar wat ze zei, maakte het mij niet veel duidelijker. Ze besloot mij door te verbinden met 'de afdeling', ik vermoed de afdeling waar ik vijf dagen heb gelegen.

Ik kreeg deze keer een man aan de lijn. Het viel mij op dat hij nogal vaak het woord "ongeveer" gebruikte. (Een koffiekop je is "ongeveer" zoveel, een kop soep "ongeveer" zoveel.)  Ik zei hem dat en dat ik daaruit de conclusie trok dat die 1,5 liter niet exact bedoeld was. Hij bleef volhouden van wel.

In de brief stond ook dat ik "signalen van hartfalen" in de gaten moest houden, als daar zijn: toenemen van vocht in voeten/enkels, (toenemende) kortademigheid, toename van het gewicht met 2 kg in 3 dagen. Dat is allemaal niet zo moeilijk en zal ik braaf in de gaten houden tot ik volgend e week de cardioloog spreek. Die zal me wel duidelijkheid verschaffen.