dinsdag 29 januari 2019

OEFENINGGeorge van Houts is een van de acteurs die speelt in het stuk 'Door De Bank Genomen', waarin het Nederlandse bankwezen onder een kritische loep wordt genomen.

George blijft kritisch. Hij is secretaris van de Stichting 11 september. De Stichting is, zoals zij op haar eigen website vermeldt een divers gezelschap van mensen die al een aanzienlijk aantal jaren in de maatschappij meedraaien. Ons maak je niet heel veel meer wijs. Zo weten wij al geruime tijd dat over één van de belangrijkste gebeurtenissen van deze eeuw ons maar wat op de mouw wordt gespeld. De officiële complottheorie over 9/11 voert vreemd genoeg nog steeds de boventoon in de politiek en de reguliere media. Daarbuiten zien we gelukkig een groeiend besef dat die lezing niet deugt. George en zijn medestanders (waartoe zijn collega-acteurs niet willen behoren) maken deel uit van een, naar mijn idee nog altijd groeiend aantal personen en clubjes die ervan overtuigd zijn dat de officiële lezing van wat er op 9/11 is gebeurd van gen kanten klopt. De complottheorieën variëren van 'de regering  wist dat de aanlagen zouden plaatsvinden, maar deed er niets aan' tot 'de regering/regeringsfunctionarissen heeft/hebben de aanslagen zelf bedacht en uitgevoerd. Het motief zou zijn: het zou al te lang vrede zijn na de Koude Oorlog en de VS hadden weer een vijand nodig  om oorlogen te beginnen, met name in het Midden-Oosten, en om maatregelen te kunnen treffen die de burgerlijke vrijheden zouden beperken.

Er zouden bij het bedenken, voorbereiden en uitvoeren van de aanslagen en de daarop volgende 'cover up' zeer veel mensen betrokken moeten zijn geweest. Is het niet wat vreemd dat in de ruim zeventien jaar die na 9/11 zijn verstreken nog niemand, voor zover ik weet, van de vele betrokken uit de school geklapt heeft?

Ik heb ook nog wel een verklaring. 9/11 kun je ook uitspreken als nine one one, zeg maar het 112 van de VS. 9/11 was een ietwat uit de hand gelopen oefening van politie, brandweer en ambulancediensten van New York