vrijdag 31 mei 2013

Poppenkast

Ik ben, zoals ik hier al vaker geschreven heb, een republikein, dus voor afschaffing van ons koningshuis. Ik vind dit ‘probleem’ ook weer niet belangrijk genoeg om daadwerkelijk actie te ondernemen. Anderen doen dat wel, zoals bij de inhuldiging van Willem-Alexander. Toen werden er zelfs twee actievoerders aangehouden. Achteraf werd toegegeven dat die aanhouding onterecht was.

Nu zijn Willem-Alexander en Máxima bezig ‘kennis te maken’ met de Nederlandse bevolking. Dat doen ze door op één dag twee provincies te bezoeken, d.w.z. ze hollen rond in enkele plaatsen binnen die provincie en zien daar dingen die je op traditionele Koninginnedagen tot vervelens toe kon aanschouwen. Zo waren ze gisteren in (de stad) Utrecht. Daar was een actievoerder die een bord omho0g hield met daarop de tekst “Weg met de monarchie”. Onze ordehandhavers schijnen nog steeds niet goed te weten hoe ze hier mee moeten omgaan, want de man werd aangehouden. Trouw schrijft: Op videobeelden is te zien dat de politie de jongen arresteert omdat hij 'onrust' zou veroorzaken. Ook deze aanhouding bleek achteraf onterecht. Er wordt niet bij gezegd wat die "onrust" precies inhield. Ik vermoed dat die onrust wordt veroorzaakt door personen die per se Willem-Alexander en (vooral) Máxima van dichtbij willen zien en die willen zo'n openlijke republikein er natuurlijk niet bij hebben. Die kunnen het niet hebben dat mensen gebruik maken van hun democratische recht om te laten zien dat ze het oneens zijn met al die royalistische poppenkast.
x

donderdag 30 mei 2013

Uitsterven

Zo af en toe neemt de Tweede Kamer een beslissing , waarmee ik het van harte eens ben. Trouw schrijft: Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het voorstel om niet langer ambtenaren aan te nemen die geen homostellen willen trouwen. Huidige 'weigerambtenaren' mogen van de Kamer blijven, bleek woensdag tijdens een debat. In de kop van het artikel staat dat de Kamer de weigerambtenaar laat “uitsterv,en”.

Ik ben niet tegen het homohuwelijk, maar vond wel dat 'trouwambtenaren' die daar op, wat mij betreft achterhaalde, principiële gronden wel tegen waren, gewoon hun werk zouden mogen blijven doen. Uiteraard moest er in de betrokken gemeente wel ten minste één ambtenaar zijn die zonder bezwaren een homohuwelijk wilde voltrekken. Immers, een homostel zou moeten kunnen trouwen in de gemeente van zijn voorkeur. Bij mijn weten heeft dat nergens tot enig probleem geleid.

We hebben grotere problemen in dit land. Maar de Eerste Kamer moet niet alsnog moeilijk over dit wetsvoorstel gaan doen. Ik vind overigens wel dat de allerlaatste 'weigerambtenaar' vanaf zijn/haar pensionering tot aan zijn/haar overlijden een woonplek moet krijgen in het Openluchtmuseum.
x

dinsdag 28 mei 2013

Zitten

Ik hoorde het op Radio 1, waar verteld werd wat er in de diverse kranten te lezen zou zijn. In Amerika hebben ze weer eens wat ontdekt: zitten is nog gevaarlijker dan roken. Amerikanen zitten te veel. Binnenkort zal het waarschijnlijk verboden worden dat op publiek toegankelijke plekken (horeca, bioscopen, theaters, stadions) zitplaatsen worden aangeboden. En ga eens na hoeveel mensen hun werk zittend doen. En als ze dan thuis komen gaan ze voor de tv hangen of ze gaan Facebook bijhouden.

Ik zat me wel af te vragen wat er nu zo nieuw is aan deze ontdekking. Zitten is min of meer het tegengestelde van bewegen en we hadden toch al een tijdje door dat het goed is voor lijf en leden als we (meer) bewegen.x
x

Opwekken

Ik dacht dat we alle gekte wel gehad hadden, maar nee: het kan nog altijd erger. In Het PAROOL las ik: Evangelist Ronald Plat baarde opzien en kritiek met het idee om Ruben en Julian uit de dood op te wekken. Ik gun iedereen zijn (bij)geloof, maar zo lang je niet onomstotelijk hebt bewezen, dat je doden tot leven kunt wekken, moet je in concrete situaties niet al te gauw een claim leggen. Als Ronald al een keer succes gehad zou hebben, zou dat toch wereldnieuws geweest zijn, 'breaking news' zelfs.

Trouw schrijft: Op zijn Facebookpagina vertelt hij dat het verhaal van de broertjes alsnog goed kan eindigen als hij zou kunnen bidden bij hun stoffelijk overschot. Thuis bidden voor 'opwekking' zou niet hetzelfde effect hebben, omdat de Bijbel volgens hem handoplegging voorschrijft. De afgelopen maanden klopte hij naar eigen zeggen aan bij vier nabestaanden; telkens werd hij geweigerd. 'Ik kan me voorstellen dat mensen er moeite mee hebben. Het zit echt in de taboesfeer.' Dankzij mijn gereformeerde opvoeding weet ik aardig wat van de Bijbel, maar ik wist niet dat er 'voorschriften voor opwekking' in stonden. Ronald mag dan denken dat opwekking in de "taboesfeer" zit, volgens mij zijn de meeste mensen verstandig genoeg om niet in opwekking te geloven. 

Inmiddels zijn die twee jongens begraven, dus Ronald  kan zijn kunsten niet meer vertonen. Wat hij doet kun je niet eens het bieden van valse hoop noemen, want alleen enkel sporadische geloofsgenoten van Ronald geloven tegen beter weten in dat hij God zover kan krijgen mensen te laten herleven. Mensen die net een vreselijk verlies hebben geleden worden liever niet ook nog eens lastig gevallen door een lijder aan godsdienstwaanzin.
x  

maandag 27 mei 2013

ManupilerenNiet alleen op diverse plaatsen in Nederland, ook elders in de wereld werd afgelopen  zaterdag gedemonstreerd tegen de Amerikaanse multinational Monsanto. Dit van oorsprong chemische bedrijf houdt zich tegenwoordig ook bezig met het genetisch manipuleren van voedselzaden zoals van mais en soja. Zo maakt het merkwaardigerwijs zaden die bestand zijn tegen een bestrijdingsmiddel dat het zelf produceert. Het bedrijf wordt ook beschuldigd van het onder druk zetten van kleine boeren in bijvoorbeeld India. Monsanto produceerde ook ‘Agent Orange’ een ontbladeringsmiddel dat de VS tijdens de Vietnamoorlog op grote schaal gebruikte, dat ook een desastreuze invloed op mensen had.
Het belangrijkste bezwaar van de actievoerders richt zich tegen het genetisch manipuleren van voedsel. Ik vraag me af of dat nu wel helemaal correct is, of moet ik zeggen enigszins achterhaald? Gregor Mendel (1822 – 1884) wordt wel ‘de vader van de moderne genetica’ genoemd. Niet alleen toonde hij de erfelijkheidswetten aan, hij kruiste ook soorten met elkaar waardoor nieuwe soorten ontstonden met nieuwe erfelijke eigenschappen. Naar mijn idee is het manipuleren van DNA niet veel anders, alleen werkt het een stuk sneller. Gaan we ons nu ook tegen het kruizen van planten verzetten? Daar zullen ze in de Nederlandse tuinbouw niet blij mee zijn.
x

zondag 26 mei 2013

Verspilling

Gisteren opende minister Schipper in 'Kassa' het meldpunt 'verspilling in de zorg'. Trouw schrijft: Een uur nadat minister Edith Schippers van Volksgezondheid zaterdagavond het meldpunt verspilling in de zorg had geopend, waren er ruim 1000 meldingen gedaan op de website van het meldpunt.Tot nog toe kun je alleen maar verspillingen melden in twee categorieën: genees- en hulpmiddelen en langdurige zorg. Hoeveel meldingen komen er binnen als er verspillingen in de totale zorg gemeld kunnen worden. Denk maar eens aan alle (laboratorium)onderzoeken die 'dubbel' gedaan worden. Op basis van zo'n onderzoek stuurt de huisarts je door naar een specialist, die voor alle zekerheid hetzelfde onderzoek nog maar eens laat doen.

In Kassa kwam al aan de orde dat er grote hoeveelheden medicijnen onterecht worden weggegooid. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren omdat iemand voor de eerste keer een geneesmiddel krijgt voorgeschreven, dat vervelende bijwerkingen oplevert. Geneesmiddelen worden vaak voor drie maanden voorgeschreven en afgeleverd. Als de gebruiker na een paar dagen vanwege de bijwerkingen stopt en de rest terugbrengt naar de apotheker, gooit die het weg. Bij mijn apotheker krijg ik een 'nieuw' geneesmiddel nooit meteen voor drie maanden mee, maar slechts voor één maand. De rest kan ik ophalen als blijkt dat ik geen last heb van bijwerkingen. Waarom doen niet alle apothekers dat?

x

zaterdag 25 mei 2013

Integer

Nog een paar dagen en alle VVD'ers die ergens bezig zijn ons land, een provincie of een gemeente te besturen hebben schriftelijk verklaard integer te zijn. Nu maar hopen dat de andere partijen dit goede voorbeeld van de VVD zullen volgen, want men wil er graag zeker van zijn dat we niet bestuurd worden door een stelletje gajes

Volgens de dikke Van Dale is integer "onschend-, onkreukbaar". Misschien ben ik wat ouderwets, maar volgens mij hoor je dat niet van jezelf te zeggen, maar mag je hopen dat anderen dit van jou zullen zeggen en dat ze dit dan nog menen ook. Er is volgens mij ook een tijd geweest dat iedereen er gewoon van uitging dat bestuurders integer waren. Mocht dan een keer blijken dat we ons collectief vergist hadden, dan was het minste wat er gedaan werd die bestuurder uit zijn functie ontslaan en als die het wel heel erg bont had gemaakt, kon justitie ook nog een duit in het zakje doen.

Er zullen altijd mensen zijn die denken dat ze zich kunnen bevoordelen door een publieke functie na te jagen. Die zullen er geen enkele moeite mee hebben schriftelijk te verklaren dat ze buitengewoon integer zijn. Als ze dan een keer verdacht worden van niet-integer gedrag en daardoor, bijvoorbeeld, niet meer op een kieslijst komen te staan, komen ze er dan vanaf met te zeggen: Maar ik heb toch verklaard integer te zijn? Nou, mijn reactie zou zijn: Dat maken wij wel uit.
x 

vrijdag 24 mei 2013

Welstand

Er staan en stonden in Amsterdam gebouwen waarvan je denkt: Welke idioot heeft ooit besloten dat dit een mooi gebouw was? Een bijna klassiek voorbeeld hiervan was het zgn. Maupoleum. De naam is een samenvoeging van Maup (Maurits Caransa, de man die veel geld in het gebouw had gestoken) en mausoleum. Het gebouw werd gerealiseerd begin zestiger jaren van de vorige eeuw, aan de rand van de vroegere 'Jodenbuurt'. In Wikipedia valt te lezen, dat “het gigantische gebouw algemeen ervaren (werd) als een betonpuist die ernstig detoneerde met de omgeving.” Maar zoals alles wat er in dit land gebouwd wordt, had de Welstandscommissie het een mooi gebouw gevonden.”In 1993 is door de gemeente Amsterdam in de raad besloten dat het tijd was het pand te slopen. (…)Onder luid gejuich en applaus deed toenmalig wethouder Duco Stadig deze (de sloopkogel) tegen het pand landen, waarmee de afbraak officieel was begonnen.” (Onderstreping toegevoegd.)

De Welstandscommissie in Amsterdam doet opnieuw van zich spreken. Het PAROOL schrijft: De vervanging van glasplaten in de kap van het Centraal Station in Amsterdam is stilgelegd op last van de Welstandscommissie, die het niet eens is met de gekozen glassoort. De kleur zou niet goed zijn. Er wordt niet bij vermeld welke kleur glas de NS in gedachten (en reeds besteld) had. Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat de huidige kleur is, maar/want erg opvallend is die niet. Ik kan me niet voorstellen dat de kleur van het nieuwe glas wel opvallend is. En ik ben er wel benieuwd naar welke kleur die Welstandcommissie dan mooi vindt. Vermelding verdient dat het station een Rijksmonument is en dat Monumentenzorg hier dus ook wat in te zeggen heeft. 'Monumentenzorg ging akkoord met de glassoort.'

Hoe lang zal dit bureaucratische proces nu weer gaan duren en hoeveel geld gaat dat mogelijk weer kosten?
x

donderdag 23 mei 2013

Vragen

Drie jaar geleden kwam Tonio, de zoon van schrijver A.F.Th. van der Heijden, door een ongeluk om het leven  'Tonio' is ook de titel van het boek dat Van der Heijden schreef. Ik heb het boek niet gelezen, maar het is alom goed ontvangen. Ik neem direct aan dat het vreselijk is om je kind te verliezen, zeker als het op zo'n brute en totaal onverwachte wijze gebeurt. Van der Heijden heeft zich gedurende drie jaar nauwelijks in het openbaar vertoond.

In de Volkskrant lees ik: Schrijver A.F.Th. van der Heijden doorbreekt zijn 'zelfopgelegde huisarrest' met een optreden in College Tour. De schrijver heeft na het verkeersongeluk van Tonio lange tijd teruggetrokken geleefd. Exact drie jaar na het overlijden van zijn zoon Tonio, op 23 mei 2010, zal de auteur zijn verhaal doen. Dat verhaal kun je dus vrijdagavond horen.

Een enkele keer kwam Van der Heijden in de afgelopen drie jaar wel eens, letterlijk, in beeld. Elke keer wer daarbij verwezen naar Tonio, zowel de zoon, als het boek. Van der Heijden zal ook bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs op 30 mei aanwezig zijn, om zijn prijs in ontvangst te nemen en zijn nieuwe boek De helleveeg te presenteren. Ik neem aan dat 'De Helleveeg' tijdens de College Tour ook wel een enkele keer genoemd zal worden. De helleveeg, waarmee de auteur terugkeert naar zijn cyclus De tandeloze tijd, zal op 6 juni bij De Bezige Bij verschijnen. Rond die tijd zal er vast wel een actualiteitenrubriek zijn waarin Van der Heijden nog wat meer over zijn nieuwe boek mag vertellen. Hoeveel 'free publicity' kan je krijgen als schrijver?
x

woensdag 22 mei 2013

Snoep

Hoe slecht gaat het ons hier in Nederland nou precies? Je zou haast denken dat het wel meevalt, als je in Trouw leest: Crisis of niet, het voedsel in Nederland belandt nog steeds met hopen in de vuilnisbak. In 2011 is er tussen de 6 en 60 kilo voedsel per hoofd van de bevolking meer verspild dan in 2009, aldus het ministerie van Economische Zaken dinsdagavond. En in een ander bericht lees ik: We gaven vorig jaar 3,6 miljard uit aan zoet snoepgoed uit. Dit is het hoogste bedrag ooit, volgens het Studiecentrum Snacks en Zoetwaren (SSZ).

Ik weet dat het hier om gemiddelden gaat,\. Mensen die echt maar weinig te besteden hebben zullen geen voedsel weggooien. Zij zullen geen snoep kopen. Maar ik denk ook dat die niet het hardste klagen. De hardste klagers zijn zij die het niet slecht, maar minder goed gaat. Zij kunnen zich iets minder luxe veroorloven dan voorheen. Is het erg om minder te snoepen? Is het echt nodig om (gezamenlijk) 418 miljoen euro in één jaar uit te geven aan 'geuren'? Dan heb ik het nog niet eens over wat er verder nog aan allerlei cosmetica wordt uitgegeven. Intussen wordt er geklaagd over de verhoging van het eigen risico. Het ligt er maar aan waaraan je je geld het liefst uitgeeft.
x

dinsdag 21 mei 2013

Zorg

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) wil dat mensen het weer 'normaal' gaan vinden om voor hun familie, en zelfs voor onbekenden in hun omgeving te zorgen. Daarom bepleit hij een cultuurverandering, een revolutie zelfs, waarbij iedereen die zorg nodig heeft eerst naar familie, vrienden en kennissen kijkt, alvorens een beroep op professionele zorg te doen. Dat las ik in Trouw.

Gezien mijn leeftijd en de kwaaltjes die ik nu al heb, lijkt het me niet geheel onwaarschijnlijk, dat ik over een paar jaar tot degenen behoor die enige zorg van 'de omgeving' best kunnen gebruiken. Nu heb ik geen kinderen op wie ik een beroep zou kunnen doen. Ik heb aardig wat familieleden en vrienden, die best wat voor mij zouden willen doen, maar die vallen allemaal, niet geheel verwonderlijk,in dezelfde leeftijdscategorie als ik en de meeste wonen buiten Amsterdam, dus die zie ik niet dagelijks komen opdraven. Nu woon ik ook nog eens in een seniorenflat, dus voor mijn omwonenden geldt vrijwel hetzelfde als voor mijn familie en vrienden.
 
Ik kan Van Rijn geruststellen: ik zal zo weinig mogelijk beroep doen op zorg, waar niet direct een (para)medicus voor nodig is. Ik zal 'eenzaamheid' niet gaan gebruiken als excuus voor 'behoefte aan zorg'. Ik leef nu al ruim zeventien jaar lang alleen en dat zal me nog wel een tijdje lukken. Ik betaal al jaren geheel uit eigen zak iemand die regelmatig mijn huis professioneel schoonmaakt. Mijn eten en drinken kan ik laten bezorgen en wat ik niet direct nodig heb kan ik invriezen. Wat ik verder nodig heb kan ik door Blokker, Bol.com, Wehkamp of welk bedrijf dan ook, laten bezorgen. Als ik ergens niet met de tram/bus of fiets kan komen, bel ik net zo makkelijk een taxi. Dat doe ik  nu ook al. Kortom: als ik een beroep ga doen op professionele zorg heb ik echt alle andere mogelijkheden wel uitgeput.

Mijn eigen moeder heeft vrij lang de zorg op zich genomen voor haar moeder. Uiteindelijk ging ze daar zelf bijna aan onderdoor. Mijn vader heeft jarenlang vanuit de kerk 'gezinshulp' georganiseerd. Zoiets zou Van Rijn graag weer terug zien komen, vermoed ik. Hij is te jong om zich te herinneren dat de instelling van de AWBZ voor velen een uitkomst was, omdat veel mantelzorg vervangen werd door professionele zorg. Veel mensen waren best bereid daarvoor te betalen in de vorm van premie. Ik vond dat nooit een punt en vind dat nog steeds niet. Ik laat me niet door (neo)liberalen aanpraten dat ik de kosten van de zorg niet meer kan (mee)betalen. En t.z.t. doe ik zonder enig schuldgevoel een beroep op AWBZ of WMO en als ik geen hulp krijg, weet ik ook nog wel hoe ik in beroep moet gaan.
x

maandag 20 mei 2013

Blij

Wat is er plotseling met 'ons' gebeurd? Gaan 'we' ineens niet meer voor goud? Ruim vijf miljoen Nederlanders zien en horen hoe Anouk haar liedje zingt, vinden het prachtig en zijn BLIJ als Anouk daarmee de NEGENDE plaats haalt. Stel je even voor dat bij de laatste Olympische Spelen Ranomi Kromowidjojo op de negende plaats geëindigd zou zijn of dat bij de komende Winterspelen Sven kramer negende op de 5000 meter wordt. Ons land zou te klein (geweest) zijn. We zouden in nationale rouw gedompeld zijn. En dan heb ik het nog niet eens over het WK voetballen in 2014. Je kunt je toch niet voorstellen dat er een huldiging plaatsvindt op het Museumplein als 'onze' jongens in de kwartfinale (als ze die tenminste halen) worden uitgeschakeld? Vanwaar dan die vreugde om de negende plaats van Anouk? Omdat 'we' al jaren überhaupt niet in de uitslag voorkwamen? Nou, laten we dan volgend jaar ook maar aan de reuzenslalom mee doen. Daar kunnen 'we' toch de elfde plaats wel bereiken? Daar kunnen we toch heel erg blij mee zijn?
x

zondag 19 mei 2013

Ander

Het lukt me weer eens niet om twee blogs op één dag te schrijven. Je zult het vandaag dus weer met dat andere moeten doen.
x

zaterdag 18 mei 2013

Fatsoen

Ik heb me daar nooit erg in verdiept maar ik neem aan dat er in de USA talloze pornowebsites zijn. Maar verder zijn ze daar zo preuts als maar kan. Een foto op Facebook van een moeder die haar kind de borst geeft en waarop je wellicht een tepel ziet, wordt rücksichtlos verwijderd. Apple is ook Amerikaans, en die weigert het nieuwste boek van Heleen van Rooyen ('De Hartsvriendin') als e-book via de Appstore te verkopen. Er komen namelijk twee links naar pornosites in voor en Apple zou niet graag het bezoek aan deze websites mede faciliteren.

In een artikel in de Volkskrant lees ik o.a.: En Vijftig Tinten Grijs staat wel gewoon in iTunes.' Dat is de downloadwinkel van Apple. Ik heb dat boek niet gelezen en kan dus niet zeggen of het als porno bestempeld moet worden, maar uit beschrijvingen weet ik wel dat er nogal wat seks in voorkomt. Nu is dit boek een gigabestseller op wereldschaal. Misschien wil Apple daar toch zijn graantje van meepikken? Of vinden ze daar dat seksueel getinte teksten minder schadelijk voor het reine gemoed zijn dan plaatjes die aan seks doen denken? Zo af en toe vraag ik me af waarom we nog steeds contact hebben met de Verenigde Staten.
x

vrijdag 17 mei 2013

Rolmodel

In Het PAROOL lees ik: De Amsterdamse wethouder Andrée van Es roept religieuze leiders over de hele wereld op hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van acceptatie van homo's, lesbiennes en transgenders. Amsterdam had lang de naam een voor homo's gunstig klimaat te hebben, maar: Onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam wijst uit dat voornamelijk jonge mannen zich schuldig maken aan geweld tegen homoseksuelen. 'Ze voelen zich bedreigd door het idee dat andere mannen hen als seksobject zien.' Het is een bekend misverstand dat homo's op jonge jongens vallen. Dat is net zo min het geval als dat alle heteromannen op jonge meisjes.

Andrée heeft natuurlijk gelijk in haar mening dat veel religieus georiënteerde mensen denken dat elk seksueel gedrag dat afwijkt van wat zij 'normaal' vinden door hun Opperwezen niet getolereerd wordt en dat zij daar dus iets tegen moeten doen. Religieuze leiders zouden daar iets aan kunnen doen, maar ik vrees dat die niet veel anders denken dan hun kuddes. Zij zullen bovendien niet vreselijk onder de indruk zijn van de oproep van een Amsterdamse wethouder, die GroenLinks vertegenwoordigt, bepaald niet de grootste politieke partij in Nederland. De "voornamelijk jonge mannen" zullen ook niet meteen denken 'OK, als Andrée van Es het OK vindt, dan doe ik ook niet meer moeilijk over homo's, lesbiennes en transgenders.

Ik denk dat de jonge mannen zich eerder laten overtuigen als bijvoorbeeld bekende profvoetballers een keer uit de kast komen, zodat ze kunnen zien dat homo's ook 'echte mannen' kunnen zijn, die er geen been inzien een tegenstander te trakteren op een forse tackle. Die homo's moeten nu eens gaan beseffen hoe belangrijk hun rolmodel  is. Het is kennelijk niet voldoende dat politici, zangers en burgemeesters openlijk voor hun seksuele geaardheid uitkomen.
x

donderdag 16 mei 2013

Rechts

Om 10.00 uur mocht ik gisteren weer het ziekenhuis verlaten. Er was nog wat bloed geprikt Dat moest eerst nog even gecontroleerd worden en dat nam nog een uur in beslag. Toen kon dat vermaledijde infuus verwijderd worden. Het dotteren gebeurde vanuit een gat dat gemaakt was in de slagader in mijn rechter lies. Ik verkeerde dus in de verwachting dat mijn rechter been gedotterd. Maar plotseling voelde ik pijn in mijn linkerbeen. Dat riep ik dus maar even en toen hoorde ik dat die pijn veroorzaak werd doordat een ballonnetje werd opgeblazen waardoor het bloedvat werd afgesloten. Het lijkt me toch logisch dat ze even vertellen dat het dotteren van links naar rechts en van rechts naar links gaat. Toen ze aan het rechterbeen wilden beginnen, hielden ze al gauw op. Het was kennelijk moeilijk een bepaalde bocht te maken. Als je daar ligt ben je niet direct in de stemming om een uitgebreid verhaal te vragen over die bocht.

Ik moet trouwens geen al te hoge verwachtingen van de effecten van het dotteren hebben. In het bed naast het mijne lag een vrouw van 65 die afgelopen december gedotterd was. Maar nu, vijf maanden later, bleek het al weer nodig te zijn. Ik zal proberen optimistisch te blijven. Gistermiddag ging ik, voor het eerst weer lopend, naar Albert Heijn. Ik had geen pijn in de benen, ook rechts niet, wel in de rug, maar dat zal te maken hebben met te weinig oefening de laatste weken. Volgende week dinsdag hoop ik meer te horen, ook over het dotteren van het rechter been.

Als je in een ziekenhuisbed ligt komen ze diverse malen per dag je bloeddruk en temperatuur meten. De onderdruk varieerde van 64 tot 77. Volgens mij is die in jaren niet onder de 80 geweest. De bovendruk lag steeds in de buurt van de 150, de al jaren bij mij gebruikelijke waarde. En dat ik echt in het ziekenhuis heb gelegen kun je hier zien:x

woensdag 15 mei 2013

Wakker

Ik ben wel wakker geworden vandaag, maar niet in mijn eigen bed. De voorlichting in het BovenIJ ziekenhuis is niet bepaald consisten. Ik mocht dus toch niet reeds gistermiddag naar huis. Overigens is gisteren alleen mijn linker been gedotterd. Het rechterbeen konden ze om een voor mij niet duidelijke reden niet inkomen. Dat zal dus op een later tijdstip nog eens moeten gebeuren. Het dotteren is overigens een nauwelijks pijnlijk proces. Ik heb meer hinder ondervonden van het infuus dat mij al die tijd van zout water heeft voorzien. Rest mij nog in dit voorlopige verslag te vermelden dat de warme hap in dit ziekenhuis, hoewel geen Michelinsterren waard, beter was dan ik in alle vorige ziekenhuizen kreeg.dinsdag 14 mei 2013

Toch

In tegenstelling tot wat ik gisteren schreef, toch een kort blogje vandaag. Ik ben al geruime tijd uit bed. Dat heeft niets met zenuwen te maken, maar met het feit dat ik met een verstopte neus wakker werd en dan slaap ik niet direct weer in. En als ik wel in zou slapen, zou de kans groot zijn dat ik mij verslaap en niet op tijd in het ziekenhuis ben.

Ik heb mij gisteren laten vertellen dat de kans groot is dat ik toch vanmiddag al weer naar huis mag. Voor alle zekerheid neem ik maar een pyjama, tandenborstel en al mijn pillen mee, voor het geval ik toch een nachtje moet overblijven.
x

maandag 13 mei 2013

Dotteren

De komende twee dagen zit het er dik in dat er hier niets te lezen valt. Als ik morgenochtend op het gebruikelijke tijdstip (rond zes uur) wakker wordt, zal ik weinig tijd hebben om het een en ander te schrijven. Ik moet me dan namelijk al om zeven uur in het BovenIJ ziekenhuis melden. Daar gaan ze eerst röntgenologisch de bloedvaten in mijn benen nog even goed ik kaart brengen, om te zien waar zich vernauwingen voordoen en vervolgens gaat er gedotterd worden. Kennelijk is dat ingrijpend genoeg om mij nog een tijdje in de gaten te houden, want ik mag een nachtje in het ziekenhuis blijven slapen.

Ik neem mijn iPad mee en het ziekenhuis heeft wifi, dus ik acht het niet helemaal uitgesloten dat ik al vanuit het ziekenhuisbed kan laten weten hoe de werkzaamheden zijn verlopen. Mocht dat er echter niet van komen dan zul je wat later dan gebruikelijk hier even moeten kijken, Dan schrijf ik iets als ik weer thuis ben. Als alles goed gaat, kan ik over een paar dagen weer een redelijk stuk lopen zonder dat ik naar een etalage hoef te zoeken als excuus om even stil te staan.
x

zondag 12 mei 2013

Vertrouwen

Vandaag komt de politieke ledenraad van de PvdA bij elkaar om met Diederik Samsom te discussiëren over de strafbaarheid van illegaliteit.Vrij recent was een overgrote meerderheid van het PvdA-congres nog tegen die strafbaarheid, maar Diederik verdomde het daaraan gehoor te geven.

Het is al vrij lang geleden, maar ik ben een aantal jaren redelijk actief geweest binnen de PvdA. Ik weet dus zo'n beetje hoe daar gedacht wordt. Het gros van de leden laat zich iedere keer weer wijsmaken dat meedoen aan een coalitie (en dus voorkomen van een crisis) belangrijker is dan je principes volgen.

Die politieke ledenraad zal een motie aannemen, die de fractie oproept al het mogelijke te doen om een aantal waarborgen en verbeterpunten in het asielbeleid met de nodige spoed te realiseren. Daar kan Diederik mee leven. Hij kan immers later altijd zeggen dat hij al het mogelijke heeft gedaan, maar helaas, het is niet gelukt. Hoe zou het nou komen dat mensen steeds minder vertrouwen in 'de politiek' hebben?
x

zaterdag 11 mei 2013

Shirt

Bij Ajax hebben ze een nieuw shirt voor uitwedstrijden. De kleur is overwegend zwart, maar er komt ook een aantal strepen op voor. Die strepen zijn roze van kleur. Nu weten we allemaal dat roze een kleur voor homo's is en homo's komen in het voetballen, zeker bij een topclub als Ajax, niet voor. De supportersclub van Ajax is dan ook helemaal over de rooie. Een echte supporter hult zich immers graag in een shirt van zijn club en stel je nou eens voor dat je omgeving gaat denken dat je dus wel homo zult zijn. Waarom zou je anders een shirt met roze strepen aantrekken?

Het wordt zo langzamerhand toch echt tijd, dat de homo's bij Ajax uit de kast komen. Statistisch gezien moeten ze er immers zijn, en niet alleen bij Ajax. Ze zouden eens naar het wielrennen moeten kijken, met name naar de Giro d'Italia, die momenteel verreden wordt. De nummer één in het algemeen klassement draagt een roze trui. Voor die kleur is gekozen omdat roze de kleur is van de Gazetta dello Sport, de sportkrant die de Giro organiseert. Die krant wordt echt niet alleen door homo's gelezen. En mocht het ineens bekend worden dat het leerspubliek van NRC Next voor het merendeel uit homo's bestaat, dan ga ik echt mijn abonnement niet opzeggen.
x

vrijdag 10 mei 2013

Grijs

Ik weet niet wanneer bij mij de eerste grijze haren verschenen. Omdat mijn haar van origine lichtblond was, viel het niet erg op en bovendien vond ik het volmaakt onbelangrijk. Maar er zijn mensen die bij de eerste grijze haar in paniek raken en bereid zijn klauwen met geld uit te geven om dit verschijnsel te verbergen. Voor die mensen had Trouw een wel zeer veelbelovende kop: Eureka! Grijze haren behoren tot het verleden. Verder valt er te lezen: Wetenschappers hebben een manier gevonden om het proces dat grijze haren veroorzaakt om te keren en haren hun natuurlijke kleur terug te geven. (..) Voor de oplossing bedachten de onderzoekers de stof PC-KUS, een pseudo-katalase. Deze stof blijkt in staat te zijn de opeenstapeling van waterstofperoxide tegen te gaan en zo grijs haar (...) aan te pakken. Jammer voor de haarverffabrikanten: de onderzoekers hebben hun aanpak inmiddels gepatenteerd.

Ik zie een toekomstig probleem al hangen: kunnen we dat revolutionaire middel als een soort geneesmiddel beschouwen en, zo ja, moeten we het dan vergoeden via de zorgverzekering? Het ligt natuurlijk voor de hand om NEE! te zeggen. Grijze haren zijn immers niet bepaald levensbedreigend. Een bril moet je ook grotendeels zelf betalen. Maar ik zie hier een parallel met cosmetische chirurgie. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig is, maar in de tijd dat ik nog in het ziekenfondswezen werkzaam was, werd borstvergroting of -verkleining vergoed als een vrouw kon aantonen dat zij psychisch leed  ondervond van de te groot of te klein geachte omvang van haar borsten.

Ik kan het me niet goed indenken, maar er zijn ongetwijfeld vrouwen (en mannen!) die doodongelukkig worden bij de ontdekking van de eerste grijze haar. Maar hoe gauw ik ook geneigd ben via collectieve regelingen mijn steentje bij te dragen aan de bevordering van het geluk van medemensen, hier zal ik een streep trekken. Als je partner je niet meer ziet zitten omdat die grijze haar op veroudering duidt, dan schaf je maar een andere partner aan. (Zo dacht ik er ook al over toen het nog over borsten ging.
x

donderdag 9 mei 2013

Afspraak

Volgens de bron beseft de VVD dat de strafbaarheid van illegaliteit erg gevoelig ligt bij de PvdA. Dat schreef de Volkskrant. Eerlijk gezegd had ik die krant niet nodig om te weten dat die kwestie gevoelig ligt bij de grote meerderheid van de leden van de PvdA. Maar Diederik Samsom vond dat hij zich moest houden aan de afspraak die hij met Rutte had gemaakt tijdens de coalitiebesprekingen.

Wat las ik ook in de Volkskrant? Het strafbaar stellen van illegaliteit is bespreekbaar voor de VVD. Mocht PvdA-leider Diederik Samsom dat willen 'dan valt erover te praten', aldus VVD-kringen. 'Deze kwestie is ons geen kabinetscrisis waard.'

Het is af en toe bijna ontroerend om te zien hoe lief PvdA en VVD voor elkaar zijn. Dat begon al vrij snel toen de achterban van de VVD niet bleek te kunnen leven met de inkomensafhankelijke zorgpremie. De PvdA vond het niet nodig de VVD aan de gemaakte afspraak te houden, want dat kon alleen maar tot crisis leiden. Nu vindt de VVD het niet nodig hard vast te houden aan een afspraak, want stel je voor dat er weer verkiezingen komen. Maar Diederik weigert de uitgestoken hand aan te nemen: "Afspraak is afspraak." Afspraken kun je houden over de ruggen van asielzoekers heen. Die komen hier immers alleen om te genieten van de voordelen die ons land in zo ruime mate biedt.

In de peilingen is de PVV van Wilders weer de grootste partij en staat de PvdA op een behoorlijk verlies. Ja, dan moet je wel even laten blijken dat je tegen die toevloed van profiterende buitenlanders bent. Dan houd je je graag aan afspraken, zelfs als dat niet echt nodig is.
x

woensdag 8 mei 2013

Prijs

'Dit zijn de namen' van Tommy Wieringa heb ik niet gelezen, evenmin als de eerdere boeken van deze schrijver.  Misschien heb ik wat gemist, maar al die tijd heb ik best wat goede boeken gelezen, allemaal van Engelse of Amerikaanse schrijvers en in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kunnen ze er ook echt wel wat van.

'Dit zijn de namen' heeft de Libris Literatuurprijs 2013 gekregen. Wat zegt dat? Dat zegt dat vijf (5) mensen, onder voorzitterschap van Clairy Polak, dit, uit een hele rij, het beste Nederlandstalige literaire fictieboek van het afgelopen jaar vonden. Zet vijf andere lezers bij elkaar en er komt een ander boek uit. Dat krijgt dan bijvoorbeeld de AKO Literatuurprijs. Zo heeft Oek de Jong de Vlaamse Gouden Boekenuil 2013 gekregen. Die prijs gaat naar een Nederlandstalig boek. De jury voor die prijs zal het boek van Tommy vast ook gelezen hebben, maar vond dat dus niet het beste.

Literaire prijzen zeggen mij niets. Ik koop geen Engelse of Amerikaanse boeken omdat ze de Booker Prize, de Pullitzer Prize of de National Book Award hebben gekregen. Ik heb boeken van tien Nobelprijswinnaars van de literatuur in mijn boekenkast staan, maar geen ervan heb ik aangeschaft omdat de auteur dat boek had geschreven. Boeken van sommige van hen had ik al voordat ze die prijs kregen. Er is een veel grotere rij van Nobelprijswinnaars van wie ik nooit iets gelezen heb. Wat zegt dat nu precies over mijn literaire smaak?Ik heb maar één, heel simpel literair criterium: vind ik het verhaal boeiend genoeg om het boek tot aan het einde toe te lezen? Het zal me een zorg zijn waarom ik het boeiend vond. Als ik één verhaal van een auteur boeiend vond, heb je grote kans dat ik meer boeken van die auteur lees. Ik word maar zelden teleurgesteld.
x

dinsdag 7 mei 2013

Apenrots

Ik viel midden in een discussie op Radio 1. Ik weet niet wie er aan het discussiëren waren, maar een aardige uitspraak was: “Willem-Alexander is nu de hoogste op de apenrots.” Bedoeld werd natuurlijk de Nederlandse apenrots. Er werd o.a. betoogd dat het gedrag van het koningspaar (en vroeger van Beatrix) normerend is. Je kan zo republikeins zijn als je wil, maar uiteindelijk ga je hun gedrag overnemen, zelfs als het tot dan toe als fout beschouwd werd. (Beatrix schijnt tegenwoordig haar wijnglas ‘verkeerd’ vast te houden, maar dat ‘mag’ nu dus, ook voor 'gewone' mensen.

Gisteren memoreerde ik hier al even dat Máxima lekker met Nick en Simon meezong. Die heeft dus gewoon overgenomen wat het klootjesvolk al jaren doet. Nog een paar jaar en ze houdt bij dat soort gelegenheden haar handen omhoog met een lichtje. Tegen die tijd is bij het Bevrijdingsconcert de klassieke muziek helemaal door popmuziek vervangen en klassiek ballet door breakdance. Beatrix blijft dan gewoon lekker thuis op Drakensteyn zitten .
x

maandag 6 mei 2013

Meezingen

Wat is er met mijn Amsterdam gebeurd? Die vraag stelt een columnist in de Volkskrant. Hij had liever, net als bij de vorige inhuldiging rookbommen gezien. Radicalen, nihilisten, van de lage landen. Zijn de waxinelichthouders op? Ik heb geloof ik wel duidelijk gemaakt dat ik al die poppenkast ook wel wat te veel vond. Maar ik ben blij dat ze van Amsterdam zijn afgebleven. Die inhuldiging was één grote reclamespot voor Amsterdam, die gisteren nog eens dunnetjes werd overgedaan met de rechtstreekse uitzending van het bevrijdingsconcert op de Amstel. Eerlijk gezegd kan ik van zulke uitzendingen geen genoeg krijgen. Dan neem ik al die aandacht voor het koningshuis graag op de koop toe. Dan gun ik de Oranjeklanten het plezier de verse koningin te zien meezingen met Nick en Simon. Dat zag je Beatrix nooit doen.
x

zondag 5 mei 2013

Fraude

Het zal me eigenlijk worst wezen of die staatssecretaris nou wel of niet wist van die fraude met huur- en zorgtoeslagen door Bulgaren. We moeten van die toeslagen af! Niet dat ik ze de minstverdienenden onder ons niet gun. Ze zijn alleen in het leven geroepen omdat de algemene wet- en regelgeving nadelig uitpakt voor  delen van de bevolking. Zo langzamerhand is het toch wel bekend, dat uitzonderingen op algemene regels zeer fraudegevoelig zijn.

In het geval van die huur- en zorgtoeslagen wist zelfs de eerste de beste Bulgaar hoe hij daar op slinkse wijze misbruik van kon maken. Ga dus maar na hoeveel Nederlanders inmiddels onterecht zo'n toeslag ontvangen. Ze gaan alleen niet met z'n allen op één adres wonen, dus zijn ze nog wat moeilijker te pakken.
x

zaterdag 4 mei 2013

Herdenken

Er wordt weer zwaar over gediscussieerd, donderdagavond bijv. bij Pauw & Witteman: moeten/mogen we vanavond ook Duitse doden herdenken? Ik behoor tot de laatste generatie die de Tweede Wereldoorlog nog een klein beetje bewust hebben meegemaakt. Ik heb nog duidelijke herinneringen aan de Hongerwinter, maar ik was me toen niet bewust  van de Jodenvervolging en het verzet. Ik wist dat de Duitse soldaten hier niet hoorden, maar verder ging het niet. De eerste jaren na de Tweede Oorlog heb ik wel veel gelezen over de oorlog en alles wat daarmee samenhing. In mijn jeugd ging ik ook wel op 4 mei, in verenigingsverband, naar 'herdenkingsplaatsen', waar tijdens de oorlog mensen gefusilleerd waren. Later deed ik dat nooit meer.

Op 4 mei herdenken we mensen die in de Tweede Wereldoorlog of tijdens oorlogshandelingen daarna zijn omgekomen. In andere landen, zoals Engeland, wordt meer aandacht besteed aan de Eerste Wereldoorlog, al zijn er nog nauwelijks mensen die tijdens die oorlog leefden. Waarom zouden we eigenlijk onderscheid maken tussen doden die aan verschillende kanten stonden? Het zijn zelden of nooit de soldaten die tot oorlog besloten, Het waren politici,  burgers dus, die zelden persoonlijk het slachtoffer werden. En er zijn er altijd een stel, aan alle kanten, die met plezier aan oorlogshandelingen, of zelfs oorlogsmisdaden, deelnemen. Het zou mij te ver gaan ook die te herdenken. We herdenken immers ook geen (andere) misdadigers. Maar vanavond mogen we, wat mij betreft iedereen, van welke nationaliteit ook, herdenken die ongewild is omgekomen bij oorlogshandelingen die zhij niet begonnen is en waaraan zhij gedwongen moest deelnemen.
x   

vrijdag 3 mei 2013

Strafbaar

Als je Geert Wilders giftig wilt krijgen, moet je iets positiefs zeggen over Diederik Samsom, althans tot voor kort. Hij zal er nu immers van harte mee instemmen dat Diederik zijn poot stijf houdt:  "Afspraak is afspraak." Als het aan Diederik ligt, krijgen illegalen die opgepakt worden een flinke boete, ik geloof ergens in de buurt van 300 euro. Ik vraag me af waar ze die van moeten betalen. Illegalen mogen hier immers geen baan hebben. Ze mogen zelfs geen onderwijs volgen. Ja, ik weet ook wel dat ze hier werken. Er zijn immers genoeg Nederlanders die best een illegaal willen laten werken. Die kun je afschepen met een hongerloontje, want ze kunnen toch nergens verhaal gaan halen. We zijn toch wel een leuk volkje.
x

donderdag 2 mei 2013

Genoeg

Ik dacht dat we er na een bijna complete TV-dag wel zo’n beetje genoeg van hadden. Hoeveel koningshuis en gezamenlijkheid kun je aan? Maar we gingen gisteren rustig door. We moesten terugblikken, want dat bood gelegenheid om de beelden die we allemaal al diverse malen gezien hadden, nog eens te bekijken. Niet alleen de journaals, ook zo'n beetje elke actualiteitsrubriek en talkshow deed eraan mee. Wat een prachtige jurken had Máxima toch gedragen. En wat leuk die bijpassende jurkjes van de prinsesjes. Hoe anders wordt het koningschap van Willem-Alexander. Zijn moeder zou er immers niet aan gedacht hebben tussen allerlei afspraken door de hand van een dj te gaan drukken.. Sterker nog, die had er niet aan gedacht het Koninklijk Concertgebouworkest te combineren met een dj.

Voor nieuws en achtergronden heb je ook nog altijd die goeie ouwe radio. Ik luister overdag dus ook nog vrij veel naar Radio 1. Nou , daar konden ze er ook nog steeds geen genoeg van krijgen. Hebben we het nu dan eindelijk gehad? Mag ik eindelijk weer eens horen hoe nu de verhouding is tussen Noord- en Zuid-Korea? Ik ben niet bang voor een oorlog en zo boeiend vind ik dat conflict nu ook weer niet. Maar over de emoties van Beatrix, resp. de afwezigheid daarvan, heb ik nu wel genoeg meningen gehoord.

Leve de republiek!
x

woensdag 1 mei 2013

Wuiven

Wat een mooie, indrukwekkende dag was het gisteren. Het meeste heb ik genoten van de drie prinsesjes. Ze hadden precies begrepen en goed onthouden waarom ze de hele dag overal bij mochten zijn: zodra ze in het blikveld van het grote publiek en/of de camera's kwamen moesten ze wuiven dat het een aard had. Dat hoefden ze niet te doen als ze ergens binnen op een stoel mochten zitten, omdat pappa en mamma en oma iets belangrijks moesten doen. Wat die kleine meisjes nog niet zo goed konden doen was al die tijd een ijzeren glimlach op het gezicht houden. Ik geloof zelfs dat ik Amalia even heb zien gapen. (Ze hield wel netjes een hand voor haar mond.) Hoe boeiend is het op die leeftijd ruim tweehonderd keer iemand "Dat beloof ik." of "Zo waarlijk helpe mij God almachtig." te horen zeggen? Maar ja, dat krijg je in een koninkrijk. Dan word je, zo jong als je bent, ingezet om je bijdrage te leveren aan het charmeoffensief. Dan moet je tijdens de lunch ineens weer een ander jurkje aantrekken. Hopelijk voor hen gold de dag van gisteren als een uitgebreid  'mediamoment'. Hebben ze dat ook weer een keer gehad.
x