woensdag 26 augustus 2015

WILDPARK

Twee Deense biowetenschappers van de Aarhus universiteit, lees ik in Trouw, hebben de natuurlijke zoogdierenwereld in kaart gebracht en concluderen dat de diversiteit vooral door de mens is verminderd. (...) Europa zou een groot wildpark kunnen zijn geweest zoals we dat vrijwel alleen nog uit Afrika ten zuiden van de Sahara kennen, zegt Soren Faurby. "Met dieren als olifanten, neushoorns, luipaarden, en hyena's. Maar ook met lynxen, bruine beren, en pythons."

Misschien hebben die onderzoekers ook wel aangeven wat de mens precies heeft gedaan om die diversiteit te verminderen, maar in het artikel in Trouw wordt dat niet vermeld. Ik denk niet dat we die diersoorten domweg hebben doodgeschoten, of langs andere weg uitgeroeid hebben. We hebben onze leefomgeving naar onze wensen en behoeften ingericht en die grote wilde dieren hielden niet van die omgeving en zijn het verderop gaan zoeken. Die wilde dieren overigens deden er ook alles aan om ervoor te zorgen dat er weinig plaats was voor andere soorten.

Hebben we nu iets verkeerd gedaan? Ik vind van niet. Net als olifanten, hyena's en pythons maken wij deel uit van 'de natuur' en maakten wij gebruik van de ons geboden mogelijkheden. Maar kennelijk zijn wij wat slimmer dan al die andere soorten en deden we dat beter. Oké, in de meer recente perioden van ons bestaan zijn we daarin wat doorgeschoten, waardoor bepaalde diersoorten niet alleen uit bepaalde streken, maar helemaal verdwenen zijn.

Kunnen we onze fouten nog herstellen? Willen we onze fouten nog herstellen? "We hebben met ons onderzoek laten zien hoe de wereld er zonder tussenkomst van mensen uit zou zien", zegt Faurby. "Het is aan de politiek om een beslissing te maken over conservatie en herintroductie van sommige diersoorten. Ik vermoed dat zelfs Marianne Thieme niet zal  pleiten voor herintroductie van olifanten op de Hoge Veluwe of cheeta's wil introduceren in de Oostvaardersplassen.