woensdag 20 oktober 2010

Negatief

Kritiek hebben op iets of iemand, maar geen alternatief bieden, noemen we negatieve kritiek. Dat is ook weer negatief bedoeld. Alleen maar 'teuge!' zijn hoort niet. In zijn algemeenheid vind ik dat onzin, al is het maar omdat tegen iets zijn vaak betekent dat ik voor het tegenovergestelde ben. Bovendien behoud ik mij het recht voor om zonder nadere toelichting ergens tegen te zijn. Waarom? Daarom!

Ik kom hierop omdat blijkens een artikel in Trouw een tweetal onderzoekers van TNO vindt dat Greenpeace zich teveel richt op zijn strijd tegen de bouw van twee kolencentrales (door Essent en Nuon) op het randje van de Waddenzee. Greenpeace zou zich veel meer bezig moeten houden met voorlichting over alternatieve opwekking van energie. "Waarom probeert Greenpeace niet constructiever te zijn? Bijvoorbeeld door een campagne te beginnen voor een makkelijk en betaalbaar aanbod van zonnepanelen."

Greenpeace wijst er, m.i. terecht, op dat terwijl zij een positieve campagne zou voeren, de energiebedrijven rustig doorgaan met het bouwen van kolencentrales. Ik voeg daar nog maar even aan toe dat de diverse overheden zo langzamerhand wel eens enige bedrijvigheid en werkgelegenheid in de buurt van de Eemsmond willen hebben, dus die kolencentrales ook niet uit alle macht zullen tegenhouden.

De TNO'ers stellen: "Actiegroepen zijn belangrijke waakhonden en stellen terecht zaken aan de kaak, maar kunnen - met de macht van de massa - meer kapot maken dan de maatschappij lief is." Zou kunnen, maar het zou ook kunnen dat Nuon en Essent meer van de Wadden kapot maken dan de maatschappij lief is.
x