maandag 30 november 2009

Tegenspraak

Voor een goede discussie heb je mensen nodig die zich niet zo maar neerleggen bij de mening van de meerderheid. Bij gebrek aan meningsverschil heb ik wel eens de neiging om het tegengestelde van de mening van mijn gesprekspartner(s) te beargumenteren. Toen ik Boukje pas kende en haar vrienden leerde kennen, bleken die nogal links (PSP) te zijn. Na een tijdje vroegen zij zich af wat Boukje in die rechtse bal zag. Ik heb ze uit de droom geholpen.

Binnenkort wordt in Kopenhagen de 'Milieutop' gehouden. De overgrote meerderheid van de aanwezigen zal het erover eens zijn dat we ons milieu naar de knoppen helpen en dat we daar iets aan moeten doen. Over wat eraan gedaan moet worden en wanneer zullen ze nog lang geen eensluidende opvatting bereiken. Nu zijn er ook de zogenaamde 'klimaatsceptici', die beweren dat de klimaatverandering puur natuur is. We kennen nu eenmaal warme en koude perioden. Daarmee ben ik het wel eens, maar ik ben ook van mening dat je de natuurlijke opwarming niet een extra handje hoeft te helpen. Maar goed, het kan geen kwaad als er ook wat klimaatsceptici aan het woord komen in Kopenhagen, maar dan wel graag van enig wetenschappelijk postuur.

Het Europees parlement stuurt een vijftienkoppige delegatie naar Kopenhagen. Daarin zit ook de klimaatscepticus Nick Griffin. Hij is de leider van de British National Party. Daarmee vergeleken is 'onze' PVV bijna links te noemen. In de Guardian las ik een uitspraak die deze Griffin onlangs in Straatsburg deed: "The anti-western intellectual cranks of the left suffered a collective breakdown when communism collapsed. Climate change is their new theology… But the heretics will have a voice in Copenhagen and the truth will out. Climate change is being used to impose an anti-human utopia as deadly as anything conceived by Stalin or Mao." Griffin heeft eerder de Holocaust ontkend. De EU had iets zorgvuldiger kunnen zijn bij het samenstellen van haar delegatie.
x