zondag 5 mei 2013

Fraude

Het zal me eigenlijk worst wezen of die staatssecretaris nou wel of niet wist van die fraude met huur- en zorgtoeslagen door Bulgaren. We moeten van die toeslagen af! Niet dat ik ze de minstverdienenden onder ons niet gun. Ze zijn alleen in het leven geroepen omdat de algemene wet- en regelgeving nadelig uitpakt voor  delen van de bevolking. Zo langzamerhand is het toch wel bekend, dat uitzonderingen op algemene regels zeer fraudegevoelig zijn.

In het geval van die huur- en zorgtoeslagen wist zelfs de eerste de beste Bulgaar hoe hij daar op slinkse wijze misbruik van kon maken. Ga dus maar na hoeveel Nederlanders inmiddels onterecht zo'n toeslag ontvangen. Ze gaan alleen niet met z'n allen op één adres wonen, dus zijn ze nog wat moeilijker te pakken.
x