woensdag 7 december 2011

Principes

Trouw schrijft: Al 46 jaar woont de 81-jarige priester Jan Peijnenburg uit Eindhoven, in weerwil van zijn celibaatbelofte, samen met Threes van Dijck (86). Nooit was dat een probleem: de relatie werd van hogerhand oogluikend toegestaan. Maar nu is er een hulpbisschop in Den Bosch, die de priester gaat schorsen als hij zijn vriendin niet de deur uitzet.

Wat moet je nou weer met zo'n bericht? Heeft zo'n hulpbisschop geen dringender zaken om zich mee bezig te houden? Puur principieel heeft hij natuurlijk gelijk. Die priester heeft ooit beloofd celibatair te leven en heeft die belofte gebroken. Dat deden een kleine 50 jaar geleden meer priesters. Diverse gingen nog een stap verder en gaven hun priesterschap op en als ze heel consequent waren, verlieten ze de kerk.

Ik ben zo'n type van: als je lid bent van een club, houd je je aan de regels van die club. Je mag binnen de club de regels ter discussie stellen, maar als je de meerderheid niet achter je krijgt, heb je pech. Dan kun je beter lid van een andere club worden. Wie graag een 'gemengde' sport wil beoefenen, moet niet gaan voetballen, maar korfballen. De man die het geloof in God wil verbreiden met een vrouw aan zijn zijde, moet geen rooms-katholiek priester, maar dominee worden. Hetzelfde geldt voor vrouwen die een religieus ambt willen uitoefenen.

De rooms-katholieke kerk zou overigens weer eens moeten leren niet met twee monden te spreken, al doen ze het dan soms stilzwijgend. Als die priester in dat bisdom 46 jaar lang mocht samenwonen mag je dat lopend beleid gaan noemen. Dat moet je als hulpbisschop niet ineens willen veranderen, al heb je dan formeel gelijk. Ik ken het kerkelijk recht niet zo goed, maar spreekt die hulpbisschop nu mede namens de bisschop, die het gedrag van die priester tot nu toe heeft getolereerd?

Waarom zit ik me hier op de vroege ochtend eigenlijk druk om te maken? Ik ben geen lid van die club, of  van een soortgelijke club, omdat ik sowieso geen lid wil zijn van een club die regels hanteert die niet gebaseerd zijn op feiten, maar op opvattingen die 'de leiding' er al eeuwen lang op na houdt.

Die priester wil nu zijn gelijk halen door een kort geding en desnoods door te gaan tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ik kan me voorstellen dat het Hof vindt dat iedereen het recht heeft samen te wonen met de partner naar wens, maar het zal zich niet bezig willen houden met de spelregels van welke club dan ook. Voor je het weet gaat een voetballer beweren dat het zijn onvervreemdbare recht is een doelpunt te maken vanuit een situatie die nu nog als 'buitenspel' beschouwd wordt.
x