maandag 17 januari 2011

Stiekem

Het NRC Handelsblad gaf een aantal citaten uit een interview van Marcial Hernandez in het (christelijke) Nederlands Dagblad. Hernandez is lid van de Tweede Kamer voor de PVV en bekend geworden door de 'kopstoot' in een Haags café. Hij was niet gelovig tot hij zijn echtgenote ontmoette, die vrijgemaakt-gereformeerd was. Ze waren beiden militair. Hoewel de PVV'er in het begin sceptisch was en Genesis in eerste instantie "maar niets vond", werd hij gegrepen door het geloof toen hij samen met een vriendin in de Bijbel ging lezen. Toen zijn vrouw (toen nog vriendin) naar Afghanistan ging bleef hij toch stiekem doorlezen. Volgens mij hoefde dat niet stiekem, want wie zou daar nu bezwaar tegen maken? Zijn vriendin zeker niet en het lezen van de Bijbel is volgens mij niet in strijd met het 'Reglement Inwendige Dienst' en de toenmalige minister van Defensie (Middelkoop van de ChristenUnie) zou het alleen maar toegejuicht hebben. De huidige minister (Hillen, CDA) zal je er ook niet over horen.

Hernandez werd dus 'gegrepen' en las Bijbelboek na Bijbelboek. Mijn vrouw belde me op uit Afghanistan en ik zei: "je gelooft het niet, maar ik zit al in Handelingen". 'Wat??", reageerde ze, 'Heb je het hele Oude Testament al uit?" Dan volgt een passage die ik nogal ongeloofwaardig vind, al mag Hernandez als christen natuurlijk geen valse getuigenis spreken: Dat was natuurlijk niet zo, maar ik heb vervolgens wel het Oude Testament in één teug uitgelezen." (Terwijl hij zijn fles wijn in ruk leeg dronk?) In mijn jonge jaren heb ik de Bijbel vrij vaak in handen gehad en er ook nog in gelezen. Maar grote delen zijn, hoe je het ook wendt of keert, natuurlijk niet zo geschreven dat je met rooie oortjes doorleest. Ik denk bijvoorbeeld aan al die wetten in Leviticus en Deuteronomium. En al die profeten staan nu ook niet meteen borg voor continu boeiende lectuur.

Volgens Hernandez heeft zijn christelijke geloof geen invloed op zijn politieke handelen. Vreemd. (Stel je nou eens  Jolande Sap voor die zegt dat het socialisme geen invloed heeft op haar politiek handelen.) Hij is al blij dat de PVV als enige partij actief opkomt voor het joods-christelijke en humanistische gedachtegoed. CDA en ChristenUnie sluiten liever een monsterverbond met de islam om zieltjes en stemmen te winnen. Hernandez heeft dan wel de hele Bijbel gelezen, maar heeft hij de boodschap daarin ook begrepen?
x