zondag 7 december 2014

Integratie

Op 18 december 1865 wordt in de Verenigde Staten officieel de slavernij afgeschaft. De rellen/demonstraties van de afgelopen dagen n.a.v. het optreden van veelal blanke politiemensen t.o.v. zwarte burgers, waarbij dodelijke slachtoffers vielen, duiden er op dat na bijna 150 jaar de intergratie daar nog altijd niet voor 100% geslaagd is. En dat ligt echt niet aan de zwarte minderheid.

(Speel)films zeggen niet alles over de cultuur van een land, maar geven daarvan wel een indruk. Als je erop gaat letten valt het op dat in Amerikaanse films maar zelden een situatie wordt weergegeven waarin een blanke en een zwarte persoon een duurzame relatie hebben. Recentelijk zag ik via Netflix een film waarin wel zo'n relatie voorkomt: een tamelijk jong stel, blanke man, zwarte vrouw, die net een huis gekocht hebben in een mooie buitenwijk van Los Angeles. Hun buurman, een zwarte politieman, weduwnaar met twee puberkinderen, geeft duidelijk te kennen dat hij hun type relatie maar niks vind. Hij heeft het sowieso niet zo op blanken.

Sinds het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw worden wij geconfronteerd met grote groepen mensen van elders met 'vreemde' gewoonten en een 'veemde' godsdienst. De nakomelingen van deze mensen, die nog veel van die gewoonten en godsdienst volgen, zijn Nederlanders en leven hier voorgoed. Intussen verwachten 'wij' dat deze mensen volledig geïntegreerd zijn. Wij gaan er kennelijk vanuit dat wij in 50 jaar moeten presteren, wat de Amerikanen in 150 jaar nog niet gepresteerd hebben. En zo lang wij types als die PVV'er De Graaf de gelegenheid bieden hun abjecte opvattingen te verkondigen, kan het hier ook nog wel even duren.