maandag 1 juni 2015

SOMMATIE

Al weer ruim een jaar maak ik gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) dat verzorgd wordt door Connexxion. De kosten worden grotendeels gedragen door de gemeente Amsterdam in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Per rit betaal ik een eigen bijdrage die weinig voorstelt. (Voor iets meer dan € 4,00 wordt ik naar mijn zusje in Haarlem gebracht.) Ik betaal mijn eigen bijdrage niet cash per rit, ik rijd op rekening. Ik heb Connexxion gemachtigd maandelijks de kosten van mijn rekening af te doen schrijven.

Een week of twee geleden ontving ik per snail mail een 'Laatste herinnering' (een eerste of eerdere kon ik mij niet herinneren) m.b.t. het overmaken van het niet geringe bedrag van € 2,10. Ik heb maar eens gebeld en uitgelegd dat niet ik, maar Connexxion kennelijk vergeten was die € 2,10 van mijn naar hun rekening over te boeken. De medewerker die mij te woord stond zou het allemaal uitzoeken.

Het uitzoeken heeft ertoe geleid dat ik, opnieuw per snail mail, een 'Laatste sommatie' ontving. Behalve die € 2,10 moet ik ook nog eens € 15,00 aan 'kosten' betalen. Betaal ik niet tijdig dan wordt de vordering overgedragen en kan de dienstverlening beëindigd worden.

Ik heb er maar eens een e-mail aan gewijd, waaruit ik het volgende citeer: Intussen heb IK wel door hoe bij Connexxion deze belachelijke handelwijze is ontstaan. In de brief wordt als mijn klantnummer vermeld: D17044286501. De laatste 6 cijfers komen overeen met die op mijn EERSTE vervoerspas. Die ben ik enige tijd geleden, met mijn portemonnee en andere pasjes, kwijtgeraakt. Ik heb op mijn verzoek een nieuwe pas gekregen waarop als klantnummer staat: 44286502. Kennelijk heeft dit subtiele verschil uw computer, subsidiair de gebruikte software, op het verkeerde been gezet. Ik zou zeggen: check het even en voor zover nog nodig machtig ik bij deze Connexxion alsnog die € 2,10 van mijn rekening af te schrijven.

Toen alle administratieve handelingen nog door mensen verricht werden, zou het een of ander boekhoudkundig type allang zijn opgevallen hoe het zat met de betaling van die € 2,10. Maar computers volgen regeltjes, ze kijken niet even verder en scheiden vervolgens een (dreig)brief af. Het lijkt me ook wel duidelijk dat die medewerker die ik eerder aan de lijn had niets heeft uitgezocht, maar er gemakshalve van uitgegaan is dat de computer zijn werk wel zal doen.

Voor alle zekerheid ga ik vandaag ook nog even bellen met Connexxion, want voor je het weet beëindigt de computer de dienstverlening en zonder dat AOV kom ik niet veel verder dan 'mijn' winkelcentrum.