zondag 26 juli 2020

ANTISEMITISME

Je moet altijd voorzichtig zijn als je over joden schrijft, Je moet je woorden nauwgezet kiezen, want voor je het weet word je van antisemitisme beschuldigd.

Wat is het geval? De Volkskrant schreef:

KLM discrimineerde vrouwelijke passagier

Nee, die vrouwelijke passagier was geen jodin, dus de KLM was niet antisemitisch bezig. Die vrouw was de partner van SP-Kamerlid  Ronald van Raak. Het stel vloog vorig jaar met een nachtvlucht van New York naar Amsterdam. Een orthodoxe jood weigerde plaats te nemen naast een vrouw, i.c. dus mevrouw Van Raak

Daarop verzocht het KLM-personeel Van Raaks echtgenote ergens anders te gaan zitten. Aanvankelijk weigerde ze, zegt Van Raak. ‘Maar er ontstond veel heibel en gedoe. Een paar mannen weigerden te gaan zitten waardoor de vlucht niet kon vertrekken. De situatie werd zo agressief dat we ons niet veilig voelden.’ Die paar mannen, begreep ik later, waren ook joden. De Van Raakjes verhuisden maar., maar ze spraken de KLM er wel op aan. Toen dat niet tot resultaat leidde, spanden zij  een zaak aan voor het College voor de Rechten van de Mens. Het College verklaarde dat KLM eerst degene moet aanspreken die het probleem veroorzaakt en de last daarvan niet moet leggen bij de ander.

Mij lijkt de uitspraak zeer logisch. Ik wil best de joodse opvatting respecteren dat een man niet naast een (niet aan hem gerelateerde, neem ik aan) vrouw mag zitten, al vind ik die onzinnig. Maar als je een vliegreis boekt, lijkt het me moeilijk met zekerheid te voorkomen dat je als joodse man naast een vrouw komt te zitten. Als je van mening bent dat Jahweh dat niet wil, moet je daarom maar tegelijkertijd de aangrenzende stoelen reserveren en betalen. Ja, zo wordt een vliegreis aardig duur, maar het moet toch een goed gevoel geven dat je door zo te handelen Jahweh behaagt.