vrijdag 19 december 2014

Rechtstaat

In een democratische rechtstaar zijn het juist de Overheid en de onder haar ressorterende diensten die zich aan de wet moeten houden.  Nadat de Amerikanen na '9/11' compleet paranoïde zijn geworden, hebben wij daar ook een tik van meegekregen: in het belang van de bestrijding van (verondersteld) terrorisme, wordt het aanvaardbaar geacht de burgerlijke vrijheden minder serieus te nemen.

In Het PAROOL las ik dat een advocatenkantoor dat zich onder meer toelegt op de juridische bijstand aan terrorismeverdachten vaak en lang afgeluisterd is door de AIVD. Het advocatenkantoor had hierover een klacht ingediend bij minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Die had de klachte laten onderzoeken door de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

'In een democratische rechtstaat is het noodzakelijk dat burgers in vertrouwen met hun advocaat kunnen spreken, ook als zij mogelijk voorwerp van onderzoek zijn van de AIVD.' Dat zegt een van de advocaten. Als de AIVD of haar medewerkers daar anders over denken dienen regering en parlement terstond in te grijpen. Mogen we dat van de huidige regering verwachten? Ik ben bang van niet. Die presteert het nu immers het plan te hebben het parlement buiten spel te zetten. Wanneer het parlemt een gewijzigde wet van minister Schippers ook niet aanneemt  moeten de daarin voorgenomen maatregelen maar getroffen worden (vinden coalitiepartijen VVD en PvdA) d.m.v. een Algemene Maatregel van Bestuur, waar het parlement niets over te zeggen heeft. Als in Verweggistan zo'n besluit zou worden genomen, zouden we dat dictatuur noemen.