vrijdag 6 oktober 2017

ZIELIG

"Je wordt nog één keer thuisgebracht. Dat is het dan. Je vertrekt ineens uit een ploeg waarmee je lief en leed hebt gedeeld. Dat is moeilijk", zei Thom de Graaf, nadat hij als minister was afgetreden.

Frans Weekers stapte drie jaar geleden onverwacht op als staatssecretaris van Financiën tijdens een zwaar Kamerdebat over de problemen bij de Belastingdienst. "Ik wil niet piepen. Het hoort er allemaal bij als je voor de politiek kiest. Maar het is echt een hard gelag. Het doet écht wat met je."
Of zoals oud-minister Bram Peper al eens toevertrouwde aan het AD: "Je treedt af en de volgende dag besta je ineens niet meer. Nee, leuk is dat niet."

Naar aanleiding van aftreden van Jeanine Hennis schrijft de Volkskrant over
Het zwarte gat van afgetreden bewindslieden
Je zou bijna medelijden met ze krijgen, maar hoe zit het nu?
Als een minister of staatssecretaris aftreedt heeft hij of zij recht op een uitkering van:
  • 80 procent van de laatstgenoten bezoldiging in het eerste jaar;
  • 70 procent van de laatstgenoten bezoldiging vanaf het tweede jaar.
Die uitkering ontvangen ze over een periode van minimaal twee en maximaal drie jaar en twee maanden. Gewone burgers hebben minimaal 3 maanden recht op een WW-uitkering. Hoelang die WW-uitkering duurt, hangt af van het totale arbeidsverleden en het moment waarop iemand werkloos is geworden. Sinds 1 januari 2016 gaat de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap terug van maximaal 38 maanden naar 24 maanden in 2019. Bewindslieden hebben best een aardig salaris, de meeste WW'ers halen dat niet. Ex-bewindslieden hebben een redelijke kans op een nieuwe goed betaalde baan. Jeanine is niet ver meer van de vijftig, maar ze krijgt echt nog wel een baan. Zullen we niet zielig doen?