zaterdag 26 januari 2013

Streng

Het schijnt dat de ouders van nu er maar een potje van maken bij het opvoeden van hun kroost. Dat schijn dan weer een oorzaak te zijn van (de toename van) het zinloze geweld en ander respectloos gedrag. Minister Plasterk deed onlangs een oproep aan ouders hun kinderen beter op te voeden. Maar wat blijkt, lees ik in Trouw? De roep om een strengere opvoeding zwelt aan, maar toch streven ouders niet naar gehoorzaamheid bij hun kind. Sterker nog, ouders hechten nu nóg minder aan een gehoorzaam kind dan dertig jaar geleden, vlak na de flowerpowertijd. Ook op tv werd er aandacht aan besteed en daar hoorde ik iets opmerkelijks. Ouders vinden vooral dat andere ouders hun kind strenger moeten opvoeden.

Ik heb geen nageslacht voorgebracht. Ik weet dus niet hoe je (het gedrag van) je eigen kinderen beoordeelt. Wanneer je daarbij een vervelende conclusie trekt, zeg je ook iets over de kwaliteit van de opvoeding die jij jouw kinderen hebt gegeven. En hoeveel mensen zijn er nu geneigd zichzelf een slecht cijfer te geven?

Niet het gehoorzame maar het stevige kind is anno 2013 het opvoedingsideaal, blijkt uit het Trouw Opvoedonderzoek. De moderne opvoeding is te vrij, te zeer losgeweekt van grenzen, normen en waarden, aldus een veelgehoorde opvatting. De meeste ouders delen die, maar zien zichzelf als positieve uitzondering. Het is me niet duidelijk wat er bedoeld wordt met een "stevig kind". Ik vrees dat het daarbij vooral gaat om hoe het kind het doet in vergelijking met zijn/haar groeps-, klas- en leeftijdsgenoten. Uit recente beelden die door politiecamera's zijn gemaakt blijkt wat groepen kunnen aanrichten. De ouders die die beelden zien, zullen vooral denken 'Als dat mijn kind maar niet overkomt'. Ze zouden moeten denken 'Als mijn kind zich maar niet zo gedraagt'.
x