dinsdag 12 oktober 2010

Islam-kritiek

De kop van een krantenartikel is nooit genuanceerd, die moet de aandacht trekken. Ik las de volgende kop in Trouw: Halsema roept progressieven op tot islam-kritiek. Ik dacht niet meteen dat Femke Halsema naar het kamp van Geert Wilders was overgelopen. Zij hield een lezing in Utrecht over 'vrijzinnigheid, religie en politiek'. De lezing is letterlijk na te lezen op de website van GroenLinks.

De kern van Halsema's betoog ligt, denk ik, hier: "Hoewel de harde kern klein is, hebben veel salafistische, orthodoxe opvattingen veel bredere steun in de Nederlandse Islamitische gemeenschap. Dat zijn opvattingen over een theocratie, over de gelijkwaardigheid van man en vrouw en van hetero’s en homo’s. Deze opvattingen worden van bovenaf dwingend opgelegd en hebben grote gevolgen voor de vrijheid van met name vrouwen en homoseksuelen." Dat leidt er o.a. toe dat veel vrouwen en meisjes tegen hun wil een hoofddoek dragen (en andere beperkingen ondervinden) en veel homo's en lesbo's niet uit de kast durven te komen. Het probleem is hier dat de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van godsdienst in de dagelijkse praktijk wel eens iets anders uitpakt dan de progressieven - waartoe ik mezelf ook reken - graag zouden willen.

Ik ben nog opgevoed en opgegroeid met de gedachte dat ik niet het individuele recht had uit te maken hoe ik de leer van God en/of kerk zou mogen uitleggen. Dat is nog slechts vijftig jaar geleden. Mensen die toen vonden dat vrouwen na hun huwelijk nog een baan zouden kunnen hebben waren beduidend in de minderheid. Vrouwen die een universitaire opleiding gingen volgen waren eerder uitzondering dan regel. Tot de verworvenheden van de toenemende liberalisering, waar ik onverkort achter stond, behoorden het legaliseren van abortus, euthanasie en het homohuwelijk. Maar dat gebeurde niet van de ene op de andere dag. Daar gingen jarenlange discussies aan vooraf. Die discussies hebben de moslims die in de zestiger en zeventiger jaren als gastarbeiders naar ons land kwamen niet al te bewust meegemaakt, vrees ik. Het is zelfs de vraag of ze zich ook maar bewust waren van het bestaan van die discussies. Ik denk dat pas de derde generatie zich goed bewust is geworden van de andere kijk die we hier hebben op het praktiseren van een religie, dat iemand zich een gelovige (christen) noemt en toch met iemand van gelijk geslacht trouwt. Er zijn overigens hier en daar autochtonen die het daar volstrekt mee oneens zijn.

Ik ga, zo progressief als ik ben, geen kritiek uiten op de islam, althans geen andere kritiek dan op welke religie dan ook. Met Halsema betreur ik dat nog veel moslims hun individuele vrijheid niet volledig kunnen of durven uitoefenen. Dat zal nog enkele decennia duren. Dan hebben hier en daar nog kleine groepjes moslims inmiddels de 'Staphorststatus' verkregen.

O ja, in dat liberale Nederland krijgen we een nieuw kabinet met niet meer dan drie (25%) vrouwelijke ministers. (In Zwitserland is thans de meerderheid van de regering vrouw.) Als in datzelfde liberale Nederland de subsidie voor de kinderopvang drastisch verlaagd wordt, vinden veel vrouwen dat ze net zo goed kunnen ophouden met werken. Ik hoor geen koor van mannen roepen dat zij wel minder gaan werken.

Dan nog een citaat, uit Het Parool van gisteren, van Hans van Velzen, directeur van de Openbare Bibliotheek: We weten dat de bibliotheek belangrijk is in de Turkse en Marokkaanse cultuur. Meisjes mogen er naartoe omdat het een veilige plek is. Het is een plaats waar integratie wordt voltrokken. In het kader van bezuinigingen worden vijf of zes vestigingen gesloten. In stadsdeel Nieuw-West, waar bijna 50% van de bevolking tot de categorie niet-westerse allochtonen behoort, worden twee vestigingen gesloten. 34 van de 45 leden van de gemeenteraad en 6 van de 8 leden van het college van B & W mag je tot de 'progressieven' rekenen.
x