maandag 5 augustus 2013

Belang

De voorzitter van het College voor Zorgverzekering (CVZ, een belangrijk adviesorgaan voor de overheid) heeft een belangrijke ontdekking gedaan: Tijdens een hoorzitting over de medicijnen, kwam Moerkamp vorig jaar oog in oog te staan met patiënten. 'Als je al die mensen ziet zitten in die zaal, in rolstoelen, sommigen aan de beademing, dan pas besef je echt dat alleen een wetenschappelijke benadering niet genoeg is om een beslissing op te baseren.' Het ging in die hoorzitting over zeer dure medicijnen. Er was voorgesteld om de kosten daarvan niet langer door de zorgverzekering te laten vergoeden. Uiteindelijk adviseerde het CVZ om de medicijnen te vergoeden uit een apart potje in plaats van uit de basisverzekering. Dat aparte potje kwam zeker ergens uit de hemel vallen. Alsof niet elk potje dat de overheid beheert gevuld wordt door de burgers, of dat nu door middel van belastingen of premies gebeurt. Bij mij thuis noemen ze dat 'een sigaar uit eigen doos'.

Van nu af aan gaat het CVZ dus heel anders werken: Het belang van patiënten wordt voortaan eerder meegenomen bij beslissingen over het al dan niet blijven vergoeden van een bepaald geneesmiddel. Dat mag je rustig revolutionair noemen. Nu moeten we alleen de overheid en de zorgverzekeraars nog zo ver krijgen dat ze het belang van de patiënt voortaan eerder gaan meewegen. Het enige wat ze daarvoor behoeven te doen is oog in oog staan met die patiënten. Zo moeilijk hoeft dat toch niet te zijn. Ze zouden eens naar familieleden kunnen kijken. Misschien is een blik in de spiegel al genoeg. En misschien moeten ze dat niet alleen doen als het om de vergoeding van geneesmiddelen gaat. Dat is immers maar een deel van de kosten. En misschien moeten ze de belangen van de patiënt niet eerder laten meewegen. Die belangen dienen voorop te staan en het zwaarste te wegen.
x