dinsdag 19 juni 2012

X-files

Op een Bulgaars eiland zijn enige jaren geleden botten gevonden, waarvan sommige mensen geloven dat het gaat om de stoffelijke resten van Johannes de Doper, volgens de Bijbel de 'voorloper' van Jezus. Volgens een artikel in Trouw hebben deskundigen van de universiteit van Oxford vastgesteld dat het inderdaad gaat om beenderen die tweeduizend jaar oud zijn. Dat hoeft volgens hen niet te betekenen dat het inderdaad om Johannes gaat. Dat bij de beenderen een urn werd gevonden met een verwijzing naar de profeet, hoeft ook weinig te betekenen. De handelsroute rond de Zwarte Zee is bezaaid met stoffelijke overschotten van vroege heiligen. Alleen al van Johannes de Doper zijn acht of negen vermeende schedels in omloop.

Door de eeuwen zijn er diverse groeperingen/sekten geweest  die van mening waren dat Johannes de Doper veel belangrijker was dan Jezus. Weer andere dichtten die rol toe aan Maria Magdelena.Mede dankzij de New Age-beweging heeft dat soort verhalen weer nieuwe aandacht en 'gelovers' gekregen. Volgens de Bijbel heeft de toenmalige koning Herodes Johannes laten onthoofden vanwege diens kritiek op het nogal uitbundige seksleven van de koning. Als dat allemaal al waar is, vraag ik me toch af waarom volgelingen destijds de moeite namen het lijk helemaal naar Bulgarije te verslepen.

Het onderzoek naar de botten werd gesponsord door National Geographic. Die heeft een hele serie programma's gemaakt onder de titel 'Ancient X-files'.  Die gaan dan bijvoorbeeld over de 'Lijkwade van Turijn' of de Graal, maar ze gaan niet alleen over christelijke zalen. Over de oude Egyptenaren en de Maya's raken ze ook niet uitgepraat. En elke keer weer wordt er door een 'deskundige' wel een verband gelegd met buitenaardse wezens, want die Egyptenaren en Maya's waren van zichzelf te stom om die piramides en andere ingewikkelde bouwwerken in elkaar te zetten. Nu hebben ze bij National Geographic wel een zekere (wetenschappelijke) naam op te houden, dus die 'deskundigen'  zeggen nooit met zoveel woorden ; "Het is zo." Ze houden het bij: "Het kan toch niet ander dan dat ..." en dan komt ET weer opdraven. National Geographic maakt mooie programma's, maar ze verspreiden tussen neus en lippen door ook heel wat bijgeloof.
x