zaterdag 5 oktober 2013

Piet

Ik dacht dat we er zo langzamerhand wel overheen waren, maar ook dit jaar blijken er weer mensen bij voorbaat op hun tenen, resp. hun ziel getrapt te worden. Ik heb het over de traditionele intocht van Sinterklaas in Amsterdam. Inmiddels bijna even traditioneel is het bezwaar dat sommige mensen maken tegen de Zwarte Pieten. Dit jaar is het, volgens Het PAROOL, opnieuw kunstenaar en activist Quinsy Gario, die al enkele jaren ageert tegen de zwarte knecht. Hij noemt de aanwezigheid van Zwarte Piet beledigend en discriminerend. Gario verwijst naar de eerder dit jaar verschenen uitkomsten van een gemeentelijk onderzoek naar de opvattingen over Zwarte Piet. Hoewel slechts zeven procent van de ondervraagden uit verschillende etnische groepen aangaf de verschijning als discriminerend te ervaren, zei ruim dertig procent zich te kunnen voorstellen dat andere mensen aanstoot nemen aan het fenomeen.

Ik heb natuurlijk makkelijk praten, want ik heb nog nooit tot een gediscrimineerde groep behoord. Ik behoor tot de 93 procent van de bevolking die "het fenomeen" niet als discriminerend ervaren. Ik kan me niet alleen voorstellen, ik weet dat andere mensen aanstoot nemen. Wat ik me niet kan voorstellen is dat kinderen die nog geloven in Sinterklaas en zijn Pieten, die Pieten beschouwen als wat achterlijke vertegenwoordigers van een bevolkingsgroep uit een ander deel van ons Koninkrijk en dat ze daarmee de rest van hun leven behept zullen blijven. Een bekende vertegenwoordiger van die bevolkingsgroep, de sprinter Churandy Martina, doet overigens voortdurend zijn best te voldoen aan het beeld van de immer vrolijke Zwarte Piet. Misschien moet die actievoerende kunstenaar eens met hem gaan praten.
x