zondag 4 september 2016

GUNSTBETOON

We doen het graag, gewoon thuis met familie of vrienden of in de wachtkamers van ziekenhuizen: praten/klagen over de hoge en steeds maar stijgende kosten van de gezondheidszorg. Dan lees je deze kop in de Volkskrant:

Farmaceuten betalen miljoenen aan artsen


Vooral reumatologen, longartsen en internisten profiteren

De Volkskrant heeft onderzocht wat artsen zoal ontvingen. Het onderzoek levert een ranglijst op met bijna 2.400 betaalde artsen. Zij kregen vorig jaar 5,6 miljoen euro van farmaceutische bedrijven. Het meeste industriegeld (ruim 2,2 miljoen euro) ging naar de post gastvrijheid: farmaceuten betaalden artsen die congressen bezochten een deel van hun reis- en verblijfskosten. Daarna komen de vergoedingen voor spreekbeurten (1,4 miljoen euro).

Ja, ik weet het: € 5.600.000 is maar een miniem deel van de totale kosten van de gezondheidszorg, maar het zijn wel kosten die wij met ons allen ophoesten en die gaan naar artsen die bepaald niet tot de minstverdienenden in onze samenleving behoren.

Het doen van die betalingen wordt in de Geneesmiddelen wet "gunstbetoon" genoemd, dat als volgt wordt gedefinieerd: "het in het vooruitzicht stellen, aanbieden of toekennen van geld of op geld waardeerbare diensten of goederen met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen". (Onderstreping toegevoegd.)

Anders gezegd: artsen worden door een farmaceutisch bedrijf 'omgekocht' om juist de geneesmiddelen van dat bedrijf voor te schrijven. Uit het onderzoek van de Volkskrant blijkt dan ook dat artsen inderdaad vaak de middelen van een farmaceutisch bedrijf voorschrijven van hetwelk ze zo'n douceurtje hebben ontvangen, ook al is er een beter of goedkoper middel van een ander bedrijf beschikbaar.

Voor alle duidelijkheid: het doen van die betalingen mag dus allemaal van de (Geneesmiddelen)wet, dus van de overheid. Ik heb dat eens nagekeken en er zijn zelfs "Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet". Ik heb ze opgezocht en wat blijkt? Die regels zijn allemaal vervallen. Ze golden van 01-02-2012 t/m 30-04-2014.

Kort geleden haalde ik een medicijn op recept van de huisarts. Ik moest het zelf betalen. Anders wordt de geneesmiddelenvoorziening te duur.