maandag 7 april 2014

Onzekerheid

Trouw interviewt Diederik Samsom. Die constateert dat het verlies van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezing is te wijten aan onzekerheid. Onzekerheid over de economie en onzekerheid over de vraag of straks nog wel zorg verkregen kan worden als de nood aan de man komt. Over de plannen met de langdurige zorgt zegt Diederik: Ik merk dat iedereen eigenlijk wel ons doel steunt. Mensen zien graag de menselijke maat in de zorg terug. Bovendien wil de huidige generatie ouderen veel vaker thuis blijven wonen en zelfstandig blijven.

Wil Diederik ons nu laten geloven dat de plannen m.b.t. de langdurige zorg vooral zijn ingegeven door de wens de 'menselijke maat' terug te brengen en tegemoet te komen aan de wens om langer thuis te wonen en zelfstandig te blijven? Hij weet zelf maar al te goed dat het hier gaat om ordinaire bezuinigingen. Veel ouderen zijn er helemaal niet zo blij mee dat hun verblijf in een verzorgingdhuis wordt omgezet naar hulp op basis van de 'participatiesamenleving'. Op de website van 'Binnenlands Bestuur' wordt het zo geformuleerd: "De klassieke verzorgingsstaat moet plaats maken voor een 'participatiesamenleving'. (...) Vooral in de zorg en de sociale zekerheid zal dat merkbaar zijn. Volgens de regering wordt van iedereen die dat kan gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen. Op die manier voegen mensen niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel." Hier wordt niets gezegd over de wensen van ouderen, hier wordt mensen in de omgeving van de ouderen opgedragen professionele zorg te vervangen door mantelzorg. En dat moeten ze ook nog fijn vinden ook, want dan wordt hun leven waardevoller. Ga dat maar eens uitleggen aan ouderen die het verzorgindhuis moeten verlaten of aan mensen die naast hun drukke baan en  voldoende aandacht voor hun kinderen ook dagelijks zorg aan hun ouders moeten verlenen. Traditionele VVD-stemmers zullen dat misschien nog begrijpen, maar traditionele PvdA-stemmers denken daar anders over. Die vragen zich af waar Diedrik c.s. mee bezig zijn.
x