dinsdag 3 januari 2017

PELGRIMS

Nu is het al voortdurend (TE, vinden velen) druk in Amsterdam (gisteren schreef ik daar nog over), maar nu wil ene Mathé Reijnierse dat ook nog eens miljoenen pelgrims de weg naar Amsterdam vinden. Hij wil, las ik in Het PAROOL, op een nu nog braak liggend stuk grond bij de Zuidelijke Wandelweg, aan de rand van de Amsterdamse Rivierenbuurt, een bedevaartskerk voor Maria, 'Vrouwe van Alle Volkeren' laten verrijzen. Hoe dat zo ineens?

Ik ben opgegroeid in de Rivierenbuurt, heb daar jaren gewoond, maar ik heb nooit geweten dat in die buurt, in de Uiterwaardenstraat, in de jaren 1945 - 1959 tientallen malen Maria (beweerdelijk de moeder van Jezus) verschenen is aan Ida Peerdeman een 40-jarige Amsterdamse vrouw, administratief medewerkster bij een zeepfabriek aan de Haarlemmerweg. De Rivierenbuurt dus als het Lourdes van Amsterdam, of van Nederland. Dan was ze daar opeens, in de bovenwoning in de Uiterwaardenstraat. Niet als hologram - hoewel ze wel licht uitstraalde - maar als een tastbare en onbeschrijflijk mooie vrouw. "Gij, mensenkind," zo noemde Maria haar steevast, als ze een boodschap doorgaf en Ida Peerdeman een beetje tegensputterde, omdat ze bang was dat mensen haar niet zouden geloven. (...) Daardoor is de 'mirakelstad' - zoals Amsterdam volgens Peerdeman werd genoemd door Maria - het religieuze epicentrum van een devotie die vooral in het buitenland wordt beoefend.

In India, op de Filipijnen en in Zuid-Amerika met name, niet in Nederland. En dat is de grote frustratie van Mathé Reijnierse, een 54-jarige cv-storingsmonteur.

De rooms-katholieke kerk was aanvankelijk niet zo enthousiast over die beweerde verschijningen van Maria. Bisschop Bomer onthield zich destijds wel van een oordeel over het 'bovennatuurlijk karakter' van de verschijningen. 'Het staat een ieder vrij zich hierover naar eigen geweten een oordeel te vormen,' schreef hij in een verklaring.

Zijn opvolger, bisschop Punt, ging in 2002 een stap verder. Na gesprekken met psychologen en theologen ging hij in gebed en kwam hij tot de conclusie 'dat in de verschijningen van Amsterdam een bovennatuurlijke oorsprong gegeven is'. Waar een gebed al niet toe leiden kan.

Volgens Reijnierse is er haast bij de bouw van de kerk. Elk vrij plekje in de stad wordt in rap tempo volgebouwd en hij vreest dat er straks langs de Zuidelijke Wandelweg geen ruimte meer is. Ik denk dat de gemeente Amsterdam geen haast zal maken met het verlenen van allerlei vergunningen. Het zou best kunnen dat er een bestemminnsplan moet worden gewijzigd, inspraakprocedures gevolgd. In een tijd dat nog slechts 25% van de bevolking tot de rooms-katholieke kerk behoort lijkt een nieuwe kerk me ook niet direct nodig. Misschien kunnen ze een extra kaarsje branden tijdens de Stille Omgang.