donderdag 26 september 2013

Wantrouwen

 Gisteren werd weer eens duidelijk dat het zinloos is met Geert Wilders in discussie te gaan. Wilders discussieert niet. Hij slaakt een paar kreten die je van tevoren kunt bedenken en scheldt er ongenuanceerd  op los. Reageren op zijn opmerkingen verschaft hem de gelegenheid nog eens te herhalen wat hij al eerder gezegd heeft. De andere partijen in de Tweede Kamer moeten met elkaar afspreken dat ze Wilders en de zijnen volledig negeren. De leden van het kabinet kunnen volstaan met de mededeling dat ze het niet eens zijn met wat er van de zijde van de PVV wordt opgemerkt.

Ik vind het ook buitengewoon betreurenswaardig dat de SP vóór de motie van wantrouwen van Wilders heeft gestemd. Het was duidelijk dat de motie geen meerderheid zou behalen. De SP had kunnen zeggen dat ze het tijdstip van de motie verkeerd vond: aan het begin in plaats van aan het einde van de beraadslagingen. En zelfs aan het einde van de beraadslagingen zou de SP zich nog moeten afvragen of ze zich wel moest encanailleren met de PVV. Over een motie van de PVV moet je niet discussiëren, je moet er alleen maar tegen stemmen.
x